Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Ir Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums

14.11.2023.

Kolēģijas 2023. gada 18. oktobra lēmums (pieteikums Nr. 157/2023)