Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Ir Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums

15.07.2020.

Kolēģijas 2020. gada 18. jūnija lēmums (pieteikums Nr. 107/2020)