Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Ir Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums