Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu

15.08.2022.

Kolēģijas 2022. gada 18. augusta lēmums (pieteikums Nr. 130/2022)

12.08.2020.

Kolēģijas 2020. gada 3. augusta lēmums (pieteikums Nr. 139/2020)

15.07.2020.

Kolēģijas 2020. gada 18. jūnija lēmums (pieteikums Nr. 107/2020)