Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu

12.08.2020.

Kolēģijas 2020. gada 3. augusta lēmums (pieteikums Nr. 139/2020)

15.07.2020.

Kolēģijas 2020. gada 18. jūnija lēmums (pieteikums Nr. 107/2020)

03.03.2020.

Kolēģijas 2020. gada 3. marta lēmums (pieteikums Nr. 22/2020)

13.02.2019.

Kolēģijas 2019. gada 18. janvāra lēmums (pieteikums Nr. 194/2018)