Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu

03.03.2020.

Kolēģijas 2020. gada 3. marta lēmums (pieteikums Nr. 22/2020)

13.02.2019.

Kolēģijas 2019. gada 18. janvāra lēmums (pieteikums Nr. 194/2018)

01.02.2019.

Kolēģijas 2019. gada 10. janvāra lēmums (pieteikums Nr. 184/2018)

16.10.2018.

Kolēģijas 2018. gada 16. oktobra lēmums (pieteikums Nr. 157/2018)