Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Nākotnē sagaidāms vai potenciāls pamattiesību aizskārums