Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Termiņš nav ievērots

15.08.2022.

Kolēģijas 2022. gada 18. augusta lēmums (pieteikums Nr. 130/2022)