Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Termiņš nav ievērots