Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Pieteikums daļā iesniegts par jau izspriestu prasījumu

16.10.2017.

Kolēģijas 2017. gada 16. oktobra lēmums (pieteikums Nr. 141/2017)