Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Pieteikums daļā iesniegts par jau izspriestu prasījumu