Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Lūdz vērtēt vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmuma atbilstību Satversmei