Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Nav pievienoti dokumenti