Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Termiņš ir ievērots attiecībā uz vienu prasījumu