Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu