Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Actio popularis