Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Juridiskais pamatojums pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu