Jaunumi

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
25.03.2010.

Ierosināta lieta par izmaiņām Valsts fondēto pensiju likumā

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otrās daļas un pārejas noteikumu 2. punkta, 3. punkta 4. un 5. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 105. pants garantē īpašuma tiesības, bet Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu […]

25.03.2010.

Ierosināta lieta par atšķirībām Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pensiju aprēķināšanas noteikumos

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1. punkta (daļā par Latvijas nepilsoņu darba un tam pielīdzināto periodu pielīdzināšanu apdrošināšanas stāžam) atbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam kopsakarā ar Pirmā protokola 1. pantu un Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēka Latvijā ir vienlīdzīgi likuma […]

17.03.2010.

Ierosināta lieta par Publisko iepirkumu likuma normu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”. Satversmes 91. pants paredz personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu. Apstrīdētā norma noteic pretendentu izslēgšanas nosacījumu publiskajos iepirkumos, paredzot, ka pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendenta […]

15.03.2010.

Pieņemts spriedums „strādājošo vecāku pabalsta lietā”

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-44-01 „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 5. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma noteic, ka laikā periodā no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 2. maijam personai, kura ir obligāti sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai […]

12.03.2010.

Ierosināta lieta par valsts nodrošināto uzturlīdzekļu apjoma samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma pārejas noteikumu 4. punkta 2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 109. un 110. pantam ” ”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos, bet […]

09.03.2010.

Ieslodzīto personu uztura normas neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-69-03 “Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 1. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam“. Konstitucionālo sūdzību iesniedzēji Valters Raumanis un Mārtiņš Ēcis norādīja, ka 2009. gadā ieslodzīto personu dienas uztura normas ir būtiski samazinātas un šobrīd viņi nesaņem cilvēka […]

05.03.2010.

Ierosināta lieta par darbspēju zaudējumu atlīdzības izmaksas noteikumiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20. panta devītās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam.” Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, Satversmes 105. pants aizsargā īpašuma tiesības, bet […]

23.02.2010.

Satversmes tiesu apmeklēs Čehijas parlamenta pārstāvji

Šodien, 23.februārī, vizītē Satversmes tiesā ieradīsies Čehijas parlamenta Konstitucionālo un juridisko lietu komisijas vadītājs Mareks Benda (Marek Benda) un komisijas deputāti Stanislavs Kršečeks (Stanislav Křeček), Jeronīms Tejcs (Jeroným Tejc) un Daniels Rovans (Daniel Rovan). Sarunā pamatā paredzēts apskatīt jautājumus par konstitucionālo uzraudzību Latvijā, tiesu iekārtu un tiesu reformu, īpaši pievēršot uzmanību tiesu darbībai pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Čehijas delegācijas vizīte Latvijā ilgst no 21.februāra […]

23.02.2010.

Pirmsvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-45-01 “Par likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” 33. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Jānis Kuzins norādīja, ka Satversmes 100. pantam neatbilstot norma, kas paredz ievērojamus priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus pašvaldību vēlēšanu dienā un vienu dienu pirms tām (citastarp aizliegta aģitācijas materiālu izvietošana radio un televīzijā, preses […]

19.02.2010.

Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu lietā par dzīvojamo māju pārvaldniekam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-74-01 “Par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam”. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Vitolds Peipiņš uzskatīja, ka Satversmei neatbilst norma, kas noteic, ka pārvaldniekam jābūt ieguvušam dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu. Satversmes tiesa secināja, […]