Ierosināta lieta par reliģisko priekšmetu glabāšanas iespēju ieslodzītajiem

01.07.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” pirmā pielikuma, ciktāl tas neparedz reliģisko priekšmetu glabāšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. pantam”.

Satversmes 99. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskas pārliecības brīvību.

Apstrīdētā norma reglamentē priekšmetus un pārtikas produktus, kurus notiesātajiem atļauts glabāt. Reliģiskie priekšmeti, piemēram, lūgšanu krelles, krustiņi, ikonas, nav ietverti minētajā sarakstā, tāpēc to glabāšana nav atļauta.

Pieteikuma iesniedzējs Nauris Rakuzovs uzskata, ka apstrīdētā norma pārkāpj viņa reliģiskās pārliecības brīvību. Neizmantojot reliģisku atribūtiku, viņš nevarot pilnīgi nodoties reliģiskam rituālam.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2010. gada 1. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 1. decembris.


Relīze PDF formātā: 2010-50-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-50-03