Ierosināta lieta par biodegvielas kvotu samazināšanu

17.07.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 280 „Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielas” 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Apstrīdētā norma noteic, ka biodegvielas kvotu apmērs tiek proporcionāli samazināts, ja to apmērs pārsniedz budžeta programmā attiecīgajā gadā pieejamos finanšu līdzekļus. Pieteikuma iesniedzēja – biodegvielas ražotāja SIA „Mamas D” – norāda, ka tai piešķirtā valsts atbalsta apmērs, piemērojot apstrīdēto normu, ir samazināts vairāk nekā par 80 procentiem. Pieteikuma iesniedzēja norādīja, ka tā ir paļāvusies uz to, ka saņems valsts atbalstu biodegvielas ražošanai, turklāt, bez valsts dotācijām biodegvielas ražošana neesot rentabla, tātad, bez pietiekama valsts atbalsta SIA „Mamas D” nespēšot turpināt ražošanu.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2009. gada 17. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 17. oktobris.


Relīze PDF formātā: 2010-12-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-12-03