Ierosināta lieta par kārtības noteikumiem brīvības atņemšanas iestādēs

13.07.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 44.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants citastarp paredz tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Apstrīdētā norma noteic, ka notiesātajiem ir pienākums no celšanās līdz naktsmieram uzturēt savu guļamvietu atbilstoši brīvības atņemšanas iestādē noteiktajam vienotajam paraugam.

Pieteikuma iesniedzējs – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments – norāda, ka tas izskata lietu, kurā notiesātais ir sodīts par atrašanos gultā dienas brīvajā laikā, un apstrīdētā norma aizliedz notiesātajiem dienas laikā gulēt gultā. Senāts uzskata, ka šāds ierobežojums nevar tikt uzskatīts par tādu, kas būtu neizbēgami saistīts ar brīvības soda izciešanu. Senāta ieskatā, tiesības uz privāto dzīvi ietver arī notiesātā tiesības izmantot savu brīvo laiku, guļot cietuma kamerā esošajā gultā.

Ministru kabinets ir uzaicināts līdz 2010. gada 13. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 13. decembris.


Relīze PDF formātā: 2010-52-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-52-03