Jaunumi

2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
07.03.2008.

Par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku kļuvis Juris Jelāgins

Šodien, 7.martā, Satversmes tiesā notika tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas un par priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts Juris Jelāgins. Par viņa kandidatūru balsoja visi septiņi Satversmes tiesas tiesneši. Vēlēšanas tika rīkotas, jo līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis savas vietnieka pilnvaras nolicis saistībā ar piedalīšanos Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla lietas izskatīšanā. Viņš priekšsēdētāja vietnieka amatā ir […]

06.03.2008.

Notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

Rīt, 7.martā, plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. No 2007.gada 31.janvāra Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks ir bijis tiesnesis Uldis Ķinis. Viņš savas priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras noliek saistībā ar to, ka viņš kā ad litem tiesnesis ir uzaicināts piedalīties Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla lietas “Prosecutor v. Ante […]

03.03.2008.

Satversmei neatbilst aizliegums samazināt nodokļu soda apmēru tikai reizi trijos vai tikai reizi vienā gadā

Šodien, 3. aprīlī, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-23-01 “Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” (2000. gada 13. aprīļa likuma redakcijā) 33.1 panta pirmās daļas vārdu “ne biežāk kā vienu reizi trijos gados” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika; no šī panta izriet vairums demokrātiskās valsts principu, tostarp arī […]

27.02.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par teritorijas plānojumu Rīgā, Maskavas ielā

Satversmes tiesas 4. kolēģija šodien ir ierosinājusi lietu „Par Rīgas domes 2006. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 67 „Teritorijas Maskavas ielā 264 (kadastra Nr. 01000780413) un Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr. 01000781004), izmantošanas un apbūves noteikumi” atbilstību Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 1. punktam, Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktam un Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā […]

27.02.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto darba nedēļas ilgumu un atvaļinājumiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija otrdien, 26. februārī, ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 52. panta pirmās daļas pirmā un trešā teikuma un sestās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam”. Satversmes 107. pants noteic: „Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darba atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām […]

11.02.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par iespējamo diskrimināciju cietumos

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 3. pielikumā noteikto tualetes ziepju mēneša normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam”. Satversmes 91. pants citastarp noteic, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, bet 111. pants noteic, ka valsts aizsargā […]

09.02.2008.

Liegums saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu neatbilst Satversmei

Vakar, 12. februārī, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-15-01 “Par valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Satversmes 110. pants cita starpā noteic, ka valsts aizsargā ģimeni un […]

04.02.2008.

Satversmes tiesa ierosina vēl vienu lietu par apcietināto personu tiesībām uz satikšanos ar ģimeni

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. pants noteic apcietinātā tiesības. Šis pants citastarp paredz, ka apcietinātajai personai ir […]

22.01.2008.

Amatpersonas izplata nepatiesu informāciju par Satversmes tiesas spriedumu

Satversmes tiesa vērš sabiedrības uzmanību, ka pēdējo dienu laikā atsevišķas valsts un pašvaldības amatpersonas izplata nekorektus apgalvojumus saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2007-11-03 “Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006.–2018.gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”. Spriedumā ir precīzi norādīti pārkāpumi, kas tika pieļauti, izstrādājot Rīgas teritorijas plānojuma brīvostas […]

17.01.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par biodegvielas ražošanas kvotām

Satversmes tiesas 4.kolēģija piektdien, 11. janvārī, ir ierosinājusi lietu “Par Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumu Nr. 312 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra noteikumos Nr. 712 “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai”“ 4.punkta par finansiāli atbalstāmo kvotu biodegvielas ražošanai 7813953 litri – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai “Latraps” (LV58503007191) […]