Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Konstitucionālā sūdzība