Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai

26.08.2021.

Kolēģijas 2021. gada 20. augusta lēmums (pieteikums Nr. 135/2021)