Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai

15.08.2022.

Kolēģijas 2022. gada 18. augusta lēmums (pieteikums Nr. 130/2022)