2020

24.02.2020.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un tiesneša palīdze Eva Vīksna piedalījās Moldovas konstitucionālās tiesas 25. gadadienai veltītajā konferencē “Konstitucionālā tiesa un sabiedrības reakcija: kad konstitucionālās tiesas risinājumi nesaskan ar sabiedrības vairākuma viedokli”.

Preses relīze. 


27. -31.01.2020. 

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Vispārējo tiesu.

Preses relīze.