Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristi turpina pilnveidot zināšanas par Satversmes tiesas darbu

13.10.2020.

Vakar, 12. oktobrī, pieredzes apmaiņas projekta trešajā dienā Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem bija iespēja padziļināti izzināt Satversmes tiesā izmantoto personas pamattiesību ierobežojumu izvērtēšanas metodoloģiju. Pēc projekta dalībnieku patstāvīgā darba, projekta eksperts, Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs vadīja lekciju vebināra formātā, kurā sniedza informāciju arī par Satversmes normu interpretāciju – it īpaši kopsakarā ar Eiropas un starptautiskajām tiesībām.

Šodien, 13. oktobrī, aizvadīta pieredzes apmaiņas ceturtā diena, kurā projekta vadītāja un eksperte Alla Spale organizēja apmācības par tēmu “Satversmes tiesas nolēmumu tiesiskās sekas”. Dienas pirmajā pusē Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristi apguva teorētiskās zināšanas un patstāvīgi strādāja ar projekta ekspertu sagatavotajiem materiāliem. Pēc tam vebināra formātā Alla Spale lasīja lekciju, kurā skaidroja, kā notiek Satversmes tiesas nolēmumu sagatavošana, pieņemšana un izpilde. Pēc lekcijas notika diskusija, kurā projekta dalībnieki uzdeva interesējošos jautājumus.

Projekta vadītāja un eksperte Alla Spale vada apmācības Ukrainas Konstitucionālas tiesas juristiem. Foto: Satversmes tiesa.

Piektdien, 15. oktobrī, būs projekta noslēguma diena. Ukrainas Konstitucionālās tiesas darbinieki padziļināti izzinās projekta ekspertu sagatavotos materiālus par tēmu “Satversmes tiesas aktuālā judikatūra pēc konstitucionālajām sūdzībām ierosinātās lietās”. Pēc tam notiks apaļā galda diskusija par jaunākajiem Satversmes tiesas nolēmumiem, tajos izmantoto metodoloģiju un Satversmes tiesas atziņām atsevišķās lietās (Nr. 2018-25-01, Nr. 2019-01-01 un Nr. 2019-08-01). Pieredzes apmaiņa noslēgsies ar viedokļu apmaiņu par projektā izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, vēršot uzmanību uz to, kādi ir abu pušu ieguvumi no īstenotās sadarbības.

Foto no trešās apmācību dienas pieejamas šeit.

Foto no ceturtās apmācību dienas pieejamas šeit.

Par projektu

Kā ziņots iepriekš, no 5. līdz 16. oktobrim Satversmes tiesā norisinās pieredzes apmaiņas projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana”. Šā projekta ietvaros Satversmes tiesas eksperti organizē mācību lekcijas, diskusijas un patstāvīgos darbus Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem.

Projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2020. gadā un šā plāna sadaļai “Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm”.