Projekta ietvaros Satversmes tiesa organizē vebināru Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristiem par Satversmes tiesas nolēmumu tiesiskajām sekām (13.10.2020.)

13.10.2020.