Projekta ietvaros Satversmes tiesa organizē vebināru Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristiem par personas pamattiesību ierobežojumu izvērtēšanas metodoloģiju (12.10.2020.)

13.10.2020.