Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tiekas ar Slovākijas vēstnieku Latvijā Ladislavu Babčanu

24.02.2020.

Piektdien, 21. janvārī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Slovākijas vēstnieku Latvijā Ladislavu Babčanu (Ladislav Babčan), lai runātu par abām valstīm aktuāliem ar vienotas Eiropas tiesiskās telpas attīstību saistītiem jautājumiem.

Ineta Ziemele sarunā pievērsās martā gaidāmajai konferencei par Eiropas Savienības konstitucionālajām tradīcijām, ko Satversmes tiesa organizē kopā ar Eiropas Savienības tiesu, kā arī viņa izteica prieku, ka uz šo konferenci plāno ierasties Slovākijas konstitucionālās tiesas delegācija. Viņa arī vēstnieku iepazīstināja ar Satversmes tiesas kompetenci, aktuālo judikatūru un Latvijas konstitucionālās justīcijas attīstības izaicinājumiem nākotnē.

Sarunas laikā abas puses bija vienisprātis, ka Eiropas Savienības konstitucionālo tiesu sadarbības ir jāstiprina, jo tas palīdz veidot progresīvu vienoto tiesiskuma telpu.

 

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Slovākijas vēstnieku Latvijā Ladislavu Babčanu. Foto: Satversmes tiesas arhīvs