Satversmes tiesā viesojas Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū

31.08.2020.

Piektdien, 28. augustā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un priekšsēdētājas padomnieks Inguss Kalniņš tikās ar Nīderlandes Karalistes vēstnieku Latvijā Hovertu Janu Kornelisu Beilu de Vrū (Govert Jan Cornelis Bijl de Vroe). Tikšanās laikā tika apspriests jautājums par Nīderlandes valdības iniciatīvu divpusējās sadarbības ietvaros veidot ciešāka dialoga projektus tiesiskuma principa vienotas izpratnes veicināšanai Eiropā. Vizītes laikā tika izcelta Satversmes tiesas loma tiesiskuma veicināšanā Latvijā.

Sarunā Ineta Ziemele uzsvēra, ka vienotu vērtību stiprināšanā Eiropas Savienībā nozīme ir dalībvalstu konstitucionālajām tiesām, kuras visupirms atsedz konkrētās sabiedrības konstitucionālās tradīcijas un šo tiesu dialogā Eiropā atklājas kopējās tradīcijas, kas gulst Eiropas Savienības pamatos.

Inguss Kalniņš norādīja uz sabiedrības informētības nozīmi tiesiskuma principa izpratnē. Viņš atzīmēja, ka cilvēku interesi un aktivitāti tiesiskos jautājumos ir nepieciešams veicināt caur izglītošanu.

Abas puses pauda nepieciešamību palielināt plašsaziņas līdzekļu uzmanību tiesiskuma tēmai, konstitucionālo tiesu darbam, kā arī attīstīt dialogu ar jauno paaudzi. Būtiski attīstīt inovatīvus risinājumus mērķtiecīgam dialogam, lai atbalstītu juristu profesiju un informētu sabiedrību un veidotu kopējo tiesiskuma kultūru.

Ineta Ziemele vēstīja, ka starp Eiropas Savienības dalībvalstu tiesām ir vajadzīgs ciešāks dialogs. Viņa uzsvēra, ka 21. gadsimta realitāte pieprasa no tiesām modernu un elastīgu komunikāciju, lai tās varētu dalīties ar idejām arī starpvalstu līmenī.

Ineta Ziemele izteica atzinību par Nīderlandes centieniem tiesiskuma veicināšanā Eiropas Savienības līmenī, un pauda vēlmi saglabāt ciešu dialogu nākotnē.

 

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū. Foto: Satversmes tiesa.