Satversmes tiesas tiesneši stiprina dialogu ar ārvalstu diplomātiem Latvijā

20.11.2020.

Ceturtdien, 19. novembrī, Satversmes tiesas tiesneši attālināti tikās ar ārvalstu diplomātiskajiem pārstāvjiem Latvijā (turpmāk – diplomātiskais korpuss). Šāda tikšanās notika otro reizi. Šī tradīcija tika aizsākta pagājušā gada maijā, kad diplomātiskā korpusa pārstāvji apmeklēja Satversmes tiesu un klātienē tikās ar tiesnešiem, lai apspriestu konstitucionālo tiesību aktualitātes Latvijā.

Atklājot tikšanos, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova pauda gandarījumu par iespēju sanākt uz attālināto tikšanos un stiprināt Satversmes tiesas tiesnešu un diplomātiskā korpusa dialogu, kas ir īpaši svarīgi Covid-19 izplatības laikā.

Tiesas priekšsēdētāja dalījās pieredzē, kā Satversmes tiesa pavasarī pielāgojās valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai un nodrošināja pilnvērtīgu tiesas darba turpināšanu. Viņa uzsvēra, ka Satversmes tiesa bija vienīgā konstitucionālā tiesa Eiropā, kas neatlika lietu izskatīšanu un attālināti noturēja publiskās sēdes. Sanita Osipova izcēla arī pakāpenisku tiesas darba digitalizāciju, iespēju tiesnešiem un tiesas darbiniekiem strādāt attālināti, kā arī akcentēja tiesas nodrošināto iespēju ikvienam interesentam publiskās tiesas sēdes vērot tiešraidē YouTube kanālā.

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš, Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un priekšsēdētājas padomnieks Inguss Kalniņš. Foto: Satversmes tiesa.

Kā būtisku un nepieciešamu tiesas darba virzienu tiesas priekšsēdētāja uzsvēra aktīva dialoga veidošanu ar sabiedrību, ar nacionālā un starptautiskā līmeņa tiesām, kā arī ar valsts konstitucionālajiem orgāniem. Ārkārtējās situācijas apstākļos īpaši nozīmīga ir cieša konstitucionālo orgānu sadarbība. Kā veiksmīgu piemēru Sanita Osipova minēja pavasarī un rudenī Valsts prezidenta sasaukto valsts konstitucionālo orgānu vadītāju kopsēdi, kurā tika pārrunāti valsts varas atzaru – likumdošanas, izpildu un tiesu varas – darbības pamatprincipi valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos. Tas bija svarīgi, lai iedzīvotāji varētu būt droši un pārliecināti, ka situācija valstī ir kontrolēta.

Runājot par tiesas darba tendencēm, tiesas priekšsēdētāja norādīja, ka būtiski pieaudzis iesniegto pieteikumu un ierosināto lietu skaits, kā arī sarežģītāki kļuvuši lietās vērtējamie juridiskie jautājumi.

Sanita Osipova uzrunā uzsvēra: “Ar saviem spriedumiem mēs atklājam, skaidrojam un aizsargājam Latvijas konstitucionālo identitāti. Tiesa spriedumos izvērtē apstrīdēto tiesību normu atbilstību Satversmei, kā arī atklāj vispārējo tiesību principu saturu un vērtības. Lai izvērtētu tiesību normas satversmību, Satversmes tiesai ir skaidra un noteikta metodoloģija. Šī metodoloģija ir saistoša arī likumdevējam. Tādā veidā tiesa nodrošina stabilitāti un paredzamību. Šāda pieeja ir raksturīga valstīs ar senām demokrātijas tradīcijām.”

Tiesas priekšsēdētāja akcentēja arī šā gada jūlijā veiktā sabiedriskās domas pētījuma rezultātus, kurā pirmo reizi tika skaidrots, kāds ir Latvijas iedzīvotāju skatījums un zināšanas par Satversmes tiesu un tās darbības dažādiem aspektiem. Pētījums atklāja, ka Satversmes tiesai uzticas puse Latvijas iedzīvotāju, taču kopumā zināšanas par tiesas kompetenci, valsts pamatlikumu un pamattiesību aizsardzības mehānismiem ir nepilnīgas. Tas nozīmē, ka jāturpina aktīva komunikācija sabiedrības izglītošanas nolūkos.

Tikšanās otrajā daļā Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs diplomātiskā korpusa pārstāvjus informēja par plaši apspriestām lietām, kas saistītas ar vairākuma un mazākuma attiecībām demokrātiskā tiesiskā valstī. Viņš atzina, ka šogad tiesa saskārās ar situācijām, kurās nācās minoritāšu tiesības skatīt dažādos kontekstos un nozīmēs. Ieskatam viņš akcentēja šādas lietas: par kriminālvajāšanai izdota Saeimas deputāta atstādināšanu no amata pienākumiem Saeimā (Nr. 2019-08-01); par garantēto minimālo ienākumu (Nr. 2019-24-03); par izglītības valodu pirmsskolas izglītības iestādēs (Nr. 2019-20-03) un par bērna bioloģiskās mātes partneres tiesībām uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas (Nr. 2019-33-01).

“Bieži Satversmes tiesas izskatīšanā esošās lietas skar tēmas, kas mūsu sabiedrībā ir jūtīgas un ietver pretrunīgus viedokļus. Taču demokrātiskā tiesiskā valstī tieši konstitucionālās tiesas uzdevums ir izskatīt šādas lietas un pieņemt nolēmumus, kas nav balstīti uz vairākuma vai mazākuma uzskatiem, bet uz pamatlikumu un vispārējiem tiesību principiem,” uzsvēra Artūrs Kučs.

Pasākumā piedalījās diplomāti no 24 valstīm, kā arī pārstāvis no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā.

Ekrānšāviņš no Satversmes tiesas tiesnešu un diplomātiskā korpusa pārstāvju attālinātās tikšanās.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas priekšlasījums angļu valodā pieejams šeit.

Satversmes tiesas tiesneša Artūra Kuča priekšlasījums angļu valodā pieejams šeit.

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2019. gadā angļu valodā pieejams šeit.