Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Vispārējo tiesu

05.02.2020.

Laikā no 27. līdz 31. janvārim Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska apmeklēja Eiropas Savienības Vispārējo tiesu (turpmāk – ESVT) Luksemburgā. Viņa tikās ar ESVT tiesnesi Ingu Reini un juridiskajiem darbiniekiem Māri Kurečko, Selinu Remī (Celin Remy) un Dejanu Rosanovu (Deyan Roussanov).

Vizītes laikā tiesnese guva ieskatu ESVT ikdienas darba organizācijā, kā arī lietu sagatavošanas un izskatīšanas procesā. Tiesnese Daiga Rezevska ar tiesnesi Ingu Reini un viņas biroja darbiniekiem apsprieda vairākus aktuālus tiesību jautājumus, tostarp līdzšinējo ESVT praksi lietās, kas skar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) civildienestu, konkurences tiesības, intelektuālo īpašumu un publiskos iepirkumus.

Vizītes ietvaros tiesnese klātienē apmeklēja četras ESVT sēdes. Lieta T-608/18 skāra ES civildienesta darbinieku tiesību jautājumus, lietā T-414/17 skatīja banku tiesības un kreditēšanas regulējumu ES, lieta T-254/17 bija par ES konkurences tiesībām, savukārt lietā T-717/18 tika lemts jautājums par preču zīmēm.

Iegūtā pieredze ļāva tiesnesei uzzināt vairāk par to, kā ESVT lūkojas uz dažādiem tiesību jautājumiem no Eiropas Savienības tiesību perspektīvas.

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska ar Eiropas Savienības Vispārējo tiesas tiesnesi Ingu Reini. Foto: Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneses Ingas Reines birojs.

Pieredzes apmaiņas vizīti organizēja Satversmes tiesa sadarbībā ar ESVT tiesneses Ingas Reines biroju. Sadarbība aizsākusies pagājušā gada novembrī, kad ESVT pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja arī Satversmes tiesas juristi.