Satversmes tiesas juristi pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Savienības Vispārējo tiesu

02.12.2019.

Laikā no 26.  līdz 28. novembrim Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale, tiesas padomnieks Sandijs Statkus un tiesneša palīgs Andris Pumpišs pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST) un Eiropas Savienības Vispārējo tiesu (turpmāk – ESVT) Luksemburgā. Viņi tikās ar ESVT tiesnesi Ingu Reini, tiesneses palīdzi Vinetu Bei, EST ģenerāladvokāti Eleonoru V. E. Šarpstoni (Eleanor V. E. Sharpston) un vairākiem citiem EST un ESVT darbiniekiem.

Satversmes tiesas delegācija kopā ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesi Ingu Reini, viņas palīdzēm Vinetu Bei un Eiropas Savienības Tiesas juristi Ievu Freiju. Foto: Satversmes tiesa.

Satversmes tiesas darbiniekiem vizītes laikā bija iespēja izzināt EST un ESVT ikdienas darba organizāciju un lietu sagatavošanas procesu, kā arī klātienē apmeklēt divas tiesas sēdes. EST izskatītā lieta (C-41/19 FX) skāra prejudiciālo lūgumu par Polijā pieņemta tiesas sprieduma civillietā izpildi Vācijā. Savukārt ESVT izskatītā lieta (T-63/19 Rot Front / EUIPO) skāra jautājumu par saldumu preču zīmes reģistrāciju. Satversmes tiesas darbinieki arī apmeklēja EST bibliotēku un guva priekšstatu par tajā pieejamajiem informācijas resursiem.

Iegūtā pieredze ir ļoti vērtīga, jo jaunās zināšanas nodrošinās dziļāku izpratni par ESVT un EST darba specifiku, kā arī palīdzēs efektīvāk meklēt informāciju par tiesās izskatāmajām lietām. Vizīte bija vērtīgs solis sadarbības sekmēšanā starp ESVT un Satversmes tiesu.

Vizīti organizēja Satversmes tiesa sadarbībā ar ESVT tiesneses Ingas Reines biroju. Vizītes mērķis bija veicināt tiesu dialogu un pieredzes apmaiņu, dodot iespēju Satversmes tiesas darbiniekiem izzināt ESVT ikdienas darbu, kā arī iegūt papildu zināšanas un aizgūt jaunas praktiskas iemaņas darba efektivitātes uzlabošanai. Plānots, ka šī iniciatīva tiks turpināta.

Foto no pieredzes apmaiņa vizītes pieejamas šeit.

Satversmes tiesas delegācija Eiropas Savienības Tiesas sēžu zālē. Foto: Satversmes tiesa.