Satversmes tiesas juristi pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Savienības Vispārējo tiesu (27.-28.11.2019.). Foto: Satversmes tiesa.

02.12.2019.