Satversmes tiesas un Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesneši attālināti pārrunā aktualitātes tiesu darbā

09.12.2020.

Otrdien, 8. decembrī, turpinot savstarpējā dialoga tradīciju, Satversmes tiesas tiesneši attālināti tikās ar Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas (turpmāk – Vācijas Konstitucionālā tiesa) tiesnešiem. Divās sesijās tiesneši pārrunāja tiesu darbu aizvadītā gada ietvaros, apsprieda cilvēka cieņas principa saturu abu tiesu nesenajos nolēmumos un dalījās pieredzē par dialoga īstenošanu ar Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST).

Vācijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Štefans Harbarts (Stephan Harbarth) izcēla abu tiesu konstruktīvo dialogu un draudzību, par ko liecina arī pirmo reizi vēsturē organizētais vebinārs ar kādu no ārvalsts tiesām. Štefans Harbarts vērsa uzmanību, ka šāds tiesu dialogs veidots ar mērķi veidot konstruktīvas diskusijas un apmainīties viedokļiem par konstitucionālo tiesību aktualitātēm un tiesību problēmjautājumiem.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova izcēla abu konstitucionālo tiesu ilggadējo un produktīvo sadarbību, kā arī pauda gandarījumu par iespēju uzturēt dialogu arī Covid-19 pandēmijas laikā.

Sanita Osipova Vācijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem sniedza ieskatu Satversmes tiesas galvenajās atziņās 2020. gada nolēmumos, kur viena no centrālajām tēmām bijusi cilvēka cieņa. Viņa informēja vācu kolēģus par tiesas darbību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī uzsvēra nepieciešamību konstitucionālai tiesai, veidot aktīvu dialogu ar sabiedrību un pārējiem valsts konstitucionālajiem orgāniem. Tāpat būtiski šajā laikā uzturēt dialogu arī ar nacionālā un starptautiskā līmeņa tiesām, lai veicinātu ideju apmaiņu un demokrātiskas tiesiskas valsts principu aizsardzību.

Runājot par tiesu dialogu veidošanu ar EST, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska informēja par vairākām lietām, kurās Satversmes tiesa pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu EST prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Vācijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Peters M.  Hūbers (Peter M. Huber) sniedza piemērus Vācijas Konstitucionālās tiesas dialogam ar EST. Puses bija vienisprātis, ka konstruktīvs tiesu dialogs Eiropas Savienības tiesiskajā telpā ir nepieciešams, jo tas sniedz iespēju dalīties pieredzē un uzzināt, ar kādiem problēmjautājumiem saskaras tiesas nacionālajā un Eiropas līmenī.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vientnieks Aldis Laviņš un Vācijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Hennings Radke (Henning Radtke) vebināra dalībniekus informēja par cilvēka cieņas konceptu abu tiesu judikatūrā.

Vebinārā piedalījās visi Satversmes tiesas tiesneši un vairāki Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesneši: tiesas priekšsēdētājs Štefans Harbarts (Stephan Harbarth), tiesas priekšsēdētāja vietniece Dorisa Kēninga (Doris Köning), tiesneši Andreass L. Pauluss (Andreas L. Paulus), Pīters M. Hūbers (Peter M. Huber), Hennings Radke  (Henning Radtke) un Astrīda Valrabenstīna (Astrid Wallrabenstein).

Foto: Ekrānšāviņš no attālinātās tikšanās.