Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs piedalās konferencē par godu Moldovas konstitucionālās tiesas 25. gadadienai

24.02.2020.

Laikā no 19. līdz 20. februārim Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un tiesneša palīdze Eva Vīksna piedalījās Moldovas konstitucionālās tiesas 25. gadadienai veltītajā konferencē “Konstitucionālā tiesa un sabiedrības reakcija: kad konstitucionālās tiesas risinājumi nesaskan ar sabiedrības vairākuma viedokli”, kurā tiesnesis Artūrs Kučs uzstājās arī ar priekšlasījumu par Satversmes tiesas pieredzi, veidojot dialogu ar sabiedrību.

Savā uzrunā tiesnesis iepazīstināja klātesošos Satversmes tiesas komunikācijas praksi ar sabiedrību. Ņemot vērā konferences tēmu tiesnesis, jo īpaši analizēja Satversmes tiesas komunikāciju lietā par valsts amatpersonu un darbinieku atalgojuma publiskošanu (Nr. 2018-11-01), kas pagājušogad pēc sprieduma pieņemšanas izraisīja plašas diskusijas sabiedrībā.

 

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Foto: Satversmes tiesas arhīvs

Tiesnesis norādīja, ka sabiedrībā valdīja dažādi priekšstati par šī sprieduma saturu, uzskatot, ka Satversmes tiesa stājusies ceļā atklātībai valsts pārvaldē un liegusi publiski atklāt valsts iestāžu darbinieku atalgojumu. Tiesnesis izskaidroja: šajā lietā Satversmes tiesa konstatēja regulējuma neatbilstību kritērijam, ka personas pamattiesību ierobežojumam jābūt noteiktam ar likumu. Tiesnesis secināja, ka ir pierasts ievērot tiesām praksi komunicēt ar sabiedrību tikai ar nolēmumu un spriedumu starpniecību, tomēr ir gadījumi, kad tiesnešiem būtu jāiesaistās komunikācijā ar sabiedrību un jāveido izpratne par tiesas nolemto.

Savas vizītes laikā Artūrs Kučs un Eva Vīksna tikās arī ar Latvijas vēstnieku Moldovā Uldi Mikutu un Moldovas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju Vladimiru Curkanu (Vladimir Țurcan), lai apspriestu abu tiesu pieredzes apmaiņas projektu rezultātus un runātu par tālāko sadarbību.

Skaidrojošs video par lietas Nr. 2018-11-01 spriedumu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Vēstnesi ir pieejams šeit.

Iepazīties ar Satversmes tiesas un Moldovas Konstitucionālās tiesas sadarbības projektiem ir iespējams šeit.