Satversmes tiesa uzsāk pieredzes apmaiņas projektu ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu

06.10.2020.

No 5. līdz 16. oktobrim Satversmes tiesā norisināsies pieredzes apmaiņas projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana”. Šā projekta ietvaros Satversmes tiesas eksperti organizēs mācību lekcijas, diskusijas un patstāvīgos darbus Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem.

Lekcijas un diskusijas notiks attālināti vebināru formātā. To saturs veidots tā, lai kolēģi no Ukrainas Konstitucionālās tiesas varētu iepazīt Satversmes tiesas darbu un padziļināti izzināt konstitucionālās sūdzības modeli Latvijā, kā arī apgūt dažādas metodoloģijas, ko Satversmes tiesa izmanto, lai pārbaudītu apstrīdēto normu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām.

Pirmdien, 5. oktobrī, bija pirmā apmācību diena. Projekta dalībniekiem no Ukrainas Konstitucionālās tiesas tika nosūtīti materiāli par Satversmes tiesas statusu, procesu un ikdienas darba organizāciju, kā arī informācija par tiesas dialogu ar sabiedrību. Pēc tam attālināti risinājās apaļā galda diskusija, kurā piedalījās trīs Satversmes tiesas eksperti un četrpadsmit Ukrainas Konstitucionālās tiesas darbinieki. Apaļā galda ietvaros notika projekta dalībnieku iepazīšanās, pārrunāti projekta mērķi un uzdevumi.

No kreisās: Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova, Satversmes tiesas eksperte un projekta vadītāja Alla Spale, Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs. Foto: Satversmes tiesa.

No kreisās: Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova, Satversmes tiesas eksperte un projekta vadītāja Alla Spale, Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs. Foto: Satversmes tiesa.

Satversmes tiesas eksperte un projekta vadītāja Alla Spale sniedza vispārīgu ieskatu Satversmes tiesas procesā un darba organizācijā. Padomnieks Kristaps Tamužs informēja projekta dalībniekus par Satversmes tiesas juridisko darbinieku amata pienākumiem. Savukārt padomniece Elīna Podzorova stāstīja par tiesas komunikācijas stratēģiju un skaidroja, kā Satversmes tiesa veido dialogu ar sabiedrību.

Turpmākajās projekta dienās eksperti sniegs vērtīgas zināšanas par konstitucionālo sūdzību, personas pamattiesību ierobežojumu izvērtēšanas metodoloģiju, Latvijas Republikas Satversmes normu interpretāciju un Satversmes tiesas nolēmumu tiesiskajām sekām. Apmācību ietvaros Ukrainas kolēģiem būs iespēja nostiprināt iegūtās zināšanas arī praktiskajās nodarbībās.

Satversmes tiesas eksperti vada vebināru Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem. Foto: Satversmes tiesa.

Projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2020. gadā un šā plāna sadaļai “Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm”.

Foto no pirmās apmācību dienas pieejamas šeit.