Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristi izzina Latvijas konstitucionālās sūdzības modeli

09.10.2020.

Šodien, 9. oktobrī, aizvadīta Satversmes tiesas pieredzes apmaiņas projekta “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” otrā apmācību diena. Tās ietvaros Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem bija iespēja padziļināti izzināt Latvijas konstitucionālās sūdzības modeli, pievēršoties gan teorētiskajiem, gan praktiskajiem šā jautājuma aspektiem.

Dienas pirmajā daļā Ukrainas Konstitucionālās tiesas darbinieki patstāvīgi strādāja ar projekta ekspertu sagatavotajiem materiāliem par minēto tēmu, pēc tam projekta eksperte, Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova vadīja apmācības vebināra formātā. Viņa Ukrainas kolēģiem stāstīja par konstitucionālās sūdzības pieņemamības kritērijiem un Satversmes tiesas kolēģiju kompetenci šo sūdzību izskatīšanā. Vebināra dalībnieki kopā ar Elīnu Podzorovu apsprieda arī lietu, kas ierosinātas pēc konstitucionālajām sūdzībām, sagatavošanas un izskatīšanas praktiskos aspektus.

Projekta eksperte, Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova vada apmācības Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem vebināra formātā. Foto: Satversmes tiesa.

Trešajā projekta dienā 12. oktobrī Ukrainas Konstitucionālās tiesas darbinieki apgūs pamattiesību ierobežojuma satversmības izvērtēšanas metodoloģiju un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras nozīmi Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto pamattiesību satura noskaidrošanā un interpretācijā. Arī šīs apmācības notiks praktisko darbu un lekcijas veidā.

Foto no apmācībām 9. oktobrī  pieejamas šeit:

Par projektu

Kā ziņots iepriekš, no 5. līdz 16. oktobrim Satversmes tiesā norisinās pieredzes apmaiņas projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana”. Šā projekta ietvaros Satversmes tiesas eksperti organizē mācību lekcijas, diskusijas un patstāvīgos darbus Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem.

Projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2020. gadā un šā plāna sadaļai “Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm”.