Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs starptautiskā konferencē runā par stipru un neatkarīgu tiesu varu

01.12.2020.

Pirmdien, 30. novembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs attālināti piedalījās Nīderlandes Karalistes (turpmāk – Nīderlande) Ārlietu ministrijas un Nīderlandes vēstniecību Eiropā organizētā starptautiskā konferencē par tiesiskumu un vārda brīvību Eiropā, un Covid-19 pandēmijas ietekmi uz šīm vērtībām. Artūrs Kučs savā priekšlasījumā par tiesiskuma situāciju Latvijā izcēla nepieciešamību stiprināt tiesu varas neatkarību.

“Draudi tiesu varas neatkarībai var būt dažādi. Mums jābūt modriem, lai nodrošinātu stabilu valsts konstitucionālo orgānu līdzsvaru un atsvaru. Neatkarīga tiesu vara ir priekšnoteikums tiesiskuma  un demokrātiskas valsts iekārtas pastāvēšanai.” uzsvēra Artūrs Kučs.

Tiesnesis Kučs kā piemēru Satversmes tiesā izskatītajām lietām tiesu neatkarības stiprināšanā izcēla lietu Nr. 2016-31-01 par tiesnešu atlīdzības apmēra noteikšanu. Satversmes tiesa šajā lietā par Satversmei neatbilstošām atzina normas, kas noteica tiesnešu mēnešalgu piesaisti valsts tiešās pārvaldes iestādes augsti kvalificēta jurista mēnešalgas maksimālajam apmēram.

Satversmes tiesa secināja, ka tiesnešu algu piesaiste izpildvarā strādājošo juristu algām pārkāpj tiesu varas neatkarības principu. Turklāt šis regulējums pieņemts, neņemot vērā atšķirības tiesneša un tiešās pārvaldes iestādes darbinieka statusā, funkcijās un atbildībā. Tiesu varas neatkarības princips paredz godīgu atlīdzības noteikšanu visu līmeņu tiesnešiem, stiprinot tiesnešu finansiālo drošību.

Attiecībā uz izaicinājumiem tiesiskuma īstenošanā Artūrs Kučs izcēla nepieciešamību stiprināt tiesību aizsardzības iestāžu kapacitāti un sabiedrības uzticību likumdevējam un izpildvarai, jo augsts sabiedrības neuzticības līmenis valsts varai kopsakarā ar dezinformācijas izplatību rada apdraudējumu demokrātijas pamatiem.

Konferencē piedalījās pārstāvji no 22 valstīm. Konferences diskusiju vadīja Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū (Govert Jan Cornelis Bijl de Vroe).