Satversmes tiesa noslēdz pirmo pieredzes apmaiņas projekta posmu ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu

16.10.2020.

Ceturtdien, 15. oktobrī, Satversmes tiesa noslēdza pirmo pieredzes apmaiņas projekta posmu ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu. Šajā dienā Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristi patstāvīgi strādāja ar projekta ekspertu sagatavotajiem materiāliem par tēmu “Satversmes tiesas aktuālā judikatūra pēc konstitucionālajām sūdzībām ierosinātās lietās”. Pēc tam vebināra formātā notika apaļā galda diskusija, kurā puses apsprieda minēto tēmu, kā arī pārrunāja apmācību pirmā posma rezultātus un iezīmēja otrā posma darba plānu.

Apaļā galda diskusijā tika izcelti vairāki Satversmes tiesas spriedumi (lietās Nr. 2018-25-01, Nr. 2019-01-01 un Nr. 2019-08-01). Satversmes tiesas eksperti skaidroja tajos izmantoto metodoloģiju un vērsa uzmanību uz spriedumos ietvertajām atziņām.

Diskusijas noslēgumā puses dalījās viedokļiem par projekta pirmajā posmā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Puses bija vienisprātis, ka apmācību process ir vērtīga pieredze ar augstu pievienoto vērtību, jo sniedz ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas.

“Esam gandarīti, ka Ukrainas Konstitucionālā tiesa, saskatot nepieciešamību padziļināt Juridiskā dienesta profesionālās zināšanas par konstitucionālās sūdzības institūtu, izvēlējās tieši ekspertus no Latvijas Republikas Satversmes tiesas. Uzskatu, ka projekta pirmā posma mērķis ir sasniegts, esam iepazīstinājuši Ukrainas kolēģus ar Satversmes tiesas procesu, darba metodēm un pieredzi konstitucionālo sūdzību izskatīšanā, kas stiprinās viņu prasmi risināt ar šīm sūdzībām saistītos problēmjautājumus savā ikdienas darbā,” uzsver projekta vadītāja un eksperte Alla Spale.

No kreisās: Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova, Satversmes tiesas eksperte un projekta vadītāja Alla Spale, Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs. Foto: Satversmes tiesa.

Lai nodrošinātu plašāku priekšstatu par Satversmes tiesas ikdienas darbu un zināmu klātbūtnes efektu tiesas ēkā, Ukrainas Konstitucionālās tiesas juristiem tika demonstrēts arī informatīvs video par Satversmes tiesu.

Video angļu valodā pieejams šeit:

Informācija par projekta atklāšanu un apmācību pirmo dienu pieejama šeit.

Informācija par apmācību otro dienu pieejama šeit.

Informācija par apmācību trešo un ceturto dienu pieejama šeit.

Foto no apmācību noslēguma dienas pieejami šeit.

Par projektu

Kā ziņots iepriekš, no 5. līdz 16. oktobrim Satversmes tiesā norisinājās pieredzes apmaiņas projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana”. Šā projekta ietvaros Satversmes tiesas eksperti organizēja mācību lekcijas, diskusijas un patstāvīgos darbus Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta darbiniekiem. Projekta otro posmu Satversmes tiesas eksperti rīkos šā gada novembrī.

Projekts “Ukrainas Konstitucionālās tiesas Juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2020. gadā un šā plāna sadaļai “Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm”.