Satversmes tiesas eksperti noslēdz I posmu pieredzes apmaiņas projektā ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu (15.10.2020.)

15.10.2020.