Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Prasījums ir piekritīgs