2019

23.12.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomnieks Inguss Kalniņš oficiālā vizītē apmeklēja Slovēnijas Republikas Konstitucionālo tiesu.

Preses relīze.


28.11.2019.
Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska piedalās CoE-FRA-ENNHRI-EQUINET Sociālo un ekonomisko tiesību platformas 9. sanāksmē.

Preses relīze.


07.-09.11.2019
Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova apmeklēja starptautisku samitu “Berlīnes mūrim – 30”, kas veltīts Berlīnes mūra krišanas 30. gadadienai.

Preses relīze.


26.09.2019.
Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš piedalījās Baltijas valstu tiesnešu biedrību padomes konferencē.

Preses relīze.


19.-20.09.2019.
Satversmes tiesas padomnieks Uldis Krastiņš Briselē piedalījās Eiropas tiesību akadēmijas organizētajā seminārā par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu diskriminācijas aizlieguma jomā.

Preses relīzes.


12.-14.09.2019.
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās ikgadējā Eiropas Starptautisko tiesību biedrības (European Sociaty of International law -ESIL) 15. konferencē Atēnās, Grieķijā. Šī gada konferences tēma bija “Suverenitāte: nepārtrauktības koncepts? (Sovereignty: A concept in flux?)”.

Preses relīze.


12.-13.09.2019.
Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs apmeklēja Francijas Kasācijas tiesas (Cour de cassation) un Francijas Konstitucionālās padomes (Conseil constitutionnel) organizēto augsta līmeņa starptautisko konferenci, kurā aicināja piedalīties visu Eiropas konstitucionālo tiesu un augstāko tiesu priekšsēdētājus un tiesas pārstāvjus.

Preses relīze.


04.-06.09.2019.
Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš piedalījās gadskārtējā Eiropas tiesību institūta (European Law Institute – ELI) konferencē Vīnē.

Preses relīze.


01. -12.07.2019.
Satversmes tiesas padomniece Elīna Semeņuka apguva Eiropas tiesību akadēmijas (Academy of European Law) vispārējo un vairākus specializētos studiju kursus Eiropas Savienības tiesībās Eiropas Universitātes Institūtā (European University Institute, EUI) Florencē, Itālijā.

Preses relīze. 


26.-29.06.2019
Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis piedalās Ukrainas Konstitucionālās tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē par valsts drošības un cilvēktiesību balansu, kā arī konstitucionālo tiesu lomu šī balansa saglabāšanā.

Preses relīze.


13.-15.06.2019.
Rīgā norisinās Societas Iuris Publici Europaei (Eiropas publisko tiesību asociācijas, SIPE) XIV kongress par digitālās komunikācijas izaicinājumiem valstij un tās demokrātiskai iekārtai.

Preses relīze. 


06.-07.06.2019.
Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs piedalījās Eiropas Cilvēktiesību tiesas rīkotajā Augstāko tiesu tīkla kontaktpunktu forumā (Superior Court Network Focal Points Forum) Strasbūrā, Francijā.

Preses relīze. 


05.-06.06.2019.
Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs apmeklē starptautisku semināru par tiesu iestāžu pieejamību personām ar invaliditāti, kas norisinās Trīrē, Vācijā.

Preses relīzes.


26. – 28.06.2019
Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis piedalās Ukrainas Konstitucionālās tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē par valsts drošības un cilvēktiesību balansu, kā arī konstitucionālo tiesu lomu šī balansa saglabāšanā (“Human Rights and National Security: Ensuring the Balance of Human Rights and the Interests of the State. The Role of the Body of Constitutional Jurisdiction”).

Preses relīze. 


08.05.2019.
Satversmes tiesas tiesneši tikas ar ārvalstu pārstāvniecību pārstāvjiem Latvijā.
Preses relīze.


30.04.-01.05.2019.
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalījās Maksa Planka institūta (Max-Planck-Institut) organizētajā Heidelbergas apaļā galda diskusijā (Heidelberger Gesprächskreis) Vācijā.
Preses relīze.


07.03. – 08.03.2019.
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs apmeklēja Ungārijas Konstitucionālās tiesas organizēto starptautisko konferenci Budapeštā, Ungārijā.
Preses relīze.


05.02.2019. 
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās Tamperes Universitātes rīkotajā starptautiskajā konferencē par tiesiskuma aizsardzību Eiropā “How can we protect the Rule of Law in Europe” ar priekšlasījumu “Rule of Law and the Role of Judges in the XXI century” . 
Preses relīze.