Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs piedalās augsta līmeņa konferencē Parīzē

11.09.2019.

No 12. līdz 13. septembrim Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs apmeklēs Francijas Kasācijas tiesas (Cour de cassation) un Francijas Konstitucionālās padomes (Conseil constitutionnel) organizēto augsta līmeņa starptautisko konferenci, kurā aicināti piedalīties visu Eiropas konstitucionālo tiesu un augstāko tiesu priekšsēdētāji un tiesu pārstāvji. Konferences mērķis ir tiesu dialoga veicināšana un diskusija par globāla mēroga konstitucionālo tiesību aktualitātēm.

Konferences organizatori vērš uzmanību, ka cilvēka brīvības garantēšana un tiesiskuma nostiprināšana ir viens no Eiropas vērtību pamatbalstiem. Lai nodrošinātu to stabilitāti, Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk – ECT) un Eiropas Savienības Tiesa, konstitucionālās tiesas un valstu augstākās tiesas salīdzina un tuvina viedokļus arvien ciešākā dialogā, kopā veidojot Eiropas vienoto tiesisko telpu.

Ņemot vērā būtisko Eiropas tiesu un nacionālo tiesu savstarpējo mijiedarbību, konferences laikā plānotas trīs darba sesijas. Pirmā būs veltīta diskusijai par efektīvas tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu un neatkarīga, objektīva tiesneša lomu tiesvedības procesā. Sesiju vadīs Francijas Konstitucionālā padome.

Otrajā sesijā tiesneši runās par valstu tiesu un ECT dialogu, diskutēs par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošanu un ECT judikatūras izmantošanu tiesas nolēmumos. Šo diskusiju organizēs Francijas Valsts padome (Conseil d’État).

Savukārt trešajā sesijā konferences dalībnieki spriedīs par tiešsaistes saziņas apjoma palielināšanos un sociālo tīklu izmantošanas pieaugumu, kā rezultātā rodas izaicinājums līdzsvarot personas tiesības uz vārda brīvību iepretī personas tiesībām uz privātās dzīves un ģimenes dzīves neaizskaramību. Sesiju vadīs Francijas Kasācijas tiesa.

Konferences dalībnieki, tostarp Latvijas Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs, ir aicināti uz oficiālo pieņemšanu pie Francijas prezidenta Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) Elizejas pilī.

Konference norisinās Francija prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros. Konferencē piedalīsies tiesu varas pārstāvji no 47 valstīm.

Konferences programma pieejama šeit.