Satversmes tiesas padomniece paplašina zināšanas Eiropas Savienības tiesību jautājumos

18.07.2019.

No 1. līdz 12. jūlijam Satversmes tiesas padomniece Elīna Semeņuka apguva Eiropas tiesību akadēmijas (Academy of European Law) vispārējo un vairākus specializētos studiju kursus Eiropas Savienības tiesībās Eiropas Universitātes Institūtā (European University Institute, EUI) Florencē, Itālijā.

Vispārējo studiju kursu par Eiropas Savienības līgumtiesībām vadīja Amsterdamas Universitātes profesors Marteins V. Heselinks (Martijn W. Hesselink). Šajā studiju kursā tiesas padomniece klausījās lekcijas un piedalījās diskusijās par privāttiesību harmonizāciju Eiropas Savienībā, kā arī aplūkoja galvenos Eiropas līgumtiesību jautājumus no vadošo mūsdienu politisko teoriju perspektīvas.

Savukārt specializēto kursu ietvaros padomniecei bija iespēja paplašināt zināšanas aktuālos datu aizsardzības tiesību aspektos. Lekcijas par privātuma pārrobežu aizsardzību, datu aizsardzības uzraudzību, algoritmiem un automatizētu lēmumu pieņemšanu, uz datiem balstītu tehnoloģiju tiesiskuma jautājumiem, kā arī datubāzu nozīmi Eiropas iekšējo drošības programmu darbībā lasīja vairāki pasaulē atzīti tiesību zinātnieki. Studiju kursa noslēgumā ar priekšlasījumu uzstājās arī Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāts Džerards Hogans (Gerard Hogan).

Padomniece atzina, ka iegūtās zināšanas un pieredzes apmaiņa ar citiem studiju kursu dalībniekiem turpmāk noderēs darba pienākumu izpildē.

Iepriekšējos gados Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki jau ir piedalījušies Eiropas tiesību akadēmijas organizētajos vispārējos un specializētajos studiju kursos cilvēktiesībās.

Par Eiropas Universitātes Institūtu

EUI ir augstākās izglītības iestāde, kas, pamatojoties uz starptautisku līgumu, izveidota 1972. gadā ar mērķi veicināt augstākā līmeņa pētniecību jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas attīstībai. Kopš 1976. gada EUI piedāvā pētniecības platformu, kā arī vairākas doktorantūras un pēcdoktorantūras studiju programmas. Pašlaik EUI ir 22 dalībvalstis, 2012. gada jūnijā tam pievienojās arī Latvija.

Satversmes tiesas padomniece Elīna Semeņuka ar apliecinājumu par EUI studiju kursu apgūšanu. Foto: Elīnas Semeņukas personīgais arhīvs.