Satversmes tiesas tiesneses Vācijā piedalās diskusijā par dialoga kultūru Eiropas tiesiskajā telpā

02.05.2019.

30. aprīlī – 1. maijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalījās Maksa Planka institūta (Max-Planck-Institut) organizētajā Heidelbergas apaļā galda diskusijā (Heidelberger Gesprächskreis) Vācijā. Šajā diskusijā Satversmes tiesas tiesneses kopā ar vācu tiesību tradīcijai piederošu konstitucionālo tiesu un Eiropas tiesu tiesnešiem diskutēja par “Dialoga kultūru”. Pirmo reizi uz šo diskusiju bija uzaicināta arī Satversmes tiesa.

Diskusijas galvenais fokuss tika vērsts uz konstitucionālo tiesu un Eiropas tiesu dialoga veidošanu. Tiesneši akcentēja, ka tiesu savstarpējā komunikācija un dialogs Eiropas tiesiskajā telpā ir šīs telpas nostiprināšanas pamats. Tiesneši atzina, jo augstāka ir savstarpējās diskusijas kultūra, jo labāk šī kopiena var funkcionēt, tāpēc šīs diskusijas mērķis bija uzlabotu saprašanos un veicināt savstarpējā dialoga kultūru.

Diskusijās tiesneši apsprieda vairākas savstarpējā dialoga formas. Vairāki tiesneši norādīja, ka arī citu tiesu nolēmumu citēšana savos nolēmumos ir uzskatāma par tiesu dialoga būtisku sastāvdaļu. Tika runāts par to, kādā formā un detalizācijas pakāpē veidot atsaukšanos uz citu tiesu judikatūru. Tāpat tika apspriests, kādā veidā dialoga veicināšanas nolūkos konstitucionālajām tiesām būtu nepieciešams publicēt savas prakses pārskatus, kur tiek iekļautas tiesu nolēmumu galvenās atziņas.

Tiesneši apsprieda arī to, kā tiesnešu savstarpējās tikšanās, dalība lekcijās un intervijās sekmē dialoga kultūru, turklāt šajā kontekstā tika vērtēts arī tas, vai dialogam ir robežas, proti, kad tas var kaitēt tiesu neatkarībai. Tiesneši runāja par Eiropas tiesu dialoga labajiem piemēriem un pastāvošajiem izaicinājumiem.