I.Ziemele Slovēnijas konstitūcijas pieņemšanas gadadienas svinībās runā par cilvēka cieņu tehnoloģiju laikmetā

23.12.2019.

Ceturtdien, 19. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomnieks Inguss Kalniņš oficiālā vizītē apmeklēja Slovēnijas Republikas Konstitucionālo tiesu (turpmāk – Slovēnijas konstitucionālā tiesa), lai piedalītos Slovēnijas Republikas konstitūcijas (turpmāk – Slovēnijas konstitūcija) pieņemšanas gadadienas svinībās. Ineta Ziemele Slovēnijas Konstitucionālās tiesas svinīgajā sēdē klātesošajiem sniedza svinīgo priekšlasījumu “Cilvēka cieņa tehnoloģiju laikmetā un Konstitucionālo tiesu loma tajā”, kurā akcentēja konstitucionālo tiesu īpašo pienākumu tehnoloģiju laikmetā uzturēt spēkā savas valsts konstitūcijā ietvertās vērtībās, kuru starpā cilvēka cieņai demokrātiskā pasaulē ir īpaša vieta.

Svinīgo Slovēnijas Konstitucionālās tiesas sēdi apmeklēja visi Slovēnijas valsts varas atzaru pārstāvji – Slovēnijas Republikas (turpmāk – Slovēnijas) prezidents Borutu Pahoru (Borutu Pahoru), Parlamenta priekšsēdētājs Dejans Židans (Dejan Židan), Konstitucionālās tiesas prezidents Rajko Knez (Rajko Knez), kā arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Damijans Florjančičs (Damijan Florjančič), ministri un citas valsts amatpersonas.

Savu priekšlasījumu Ineta Ziemele sāka ar tēzi, ka 21.gadsimts ir devis cilvēkiem atklāsmi, ka modernās tehnoloģijas ne tikai paver durvis indivīdiem un sabiedrībai uz jaunām iespējām, bet arī izaicina mūsu uzskatus par to, kas veido demokrātisko sabiedrību. Modernās tehnoloģijas, it īpaši digitālās tehnoloģijas, sociālie portāli un algoritmos balstītas sistēmas, sniedz cilvēkiem to informāciju, ko tie uzskata šiem cilvēkiem vajadzētu zināt, veidojot informācijas “burbuļus” un mazinot dažādas informācijas nejaušu pieejamību un caurskatāmību. Vēl jo vairāk šīs tehnoloģijas veic indivīda personisko datu apkopojumu un analīzi, tādējādi gūstot priekšstatu pat par cilvēka privātās dzīvas intīmākajām detaļām. Jaunā realitāte rada jautājumu, kā mēs definējam cilvēka cieņu?

Diemžēl laba tiesiskā regulējuma izstrāde jaunajiem izaicinājumiem prasa laiku un padziļinātu izpratni par to, kas ir jāregulē. Kamēr sabiedrībai nepieciešamās tiesību normas parlaments nav pieņēmis, konstitucionālajām tiesām tomēr ir jāpiemēro konstitūcijas un ar saviem nolēmumiem ir jārod tāds risinājums, kas atbilst cilvēka cieņas vērtībai.

Ineta Ziemele priekšlasījuma beigās pauda atziņu, ka brīvas nācijas veido brīvi cilvēki. Tāpēc valstij ir pienākums nodrošināt to, ka tās iedzīvotāji ir brīvi, lai tie bez bailēm var nodoties savām radošajām izpausmēm, radīt jaunas idejas un stiprināt sabiedrību sev apkārt.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele Slovēnijas Konstitucionālās tiesas svinīgajā sēdē klātesošajiem sniedz svinīgo priekšlasījumu. Foto: Tamino Petelinsek, Slovēnijas Konstitucionālā tiesa.

Slovēnijas vizītes laikā Ineta Ziemele tikās arī ar Slovēnijas Valsts prezidentu Borutu Pahoru, lai pārrunātu ar tiesiskuma stiprināšanu Eiropas Savienībā saistītus jautājumus.

Šī vizīte apliecina Satversmes tiesas un Slovēnijas Konstitucionālās tiesas abpusējo cieņu un draudzību, kā ir arī lielisks piemērs Eiropas Konstitucionālo tiesu savstarpējam dialogam.

Inetas Ziemeles priekšlasījums “Cilvēka cieņa tehnoloģiju laikmetā un Konstitucionālo tiesu loma tajā” angļu valodā ir pieejams šeit.

Vizītes programma ir pieejama šeit. 

Slovēnijas konstitucionālās tiesas preses relīze.

Inetas Ziemeles intervija Slovēnijas laikrakstā “Dnevnik” slovēņu valodā pieejama šeit.

Izvilkums latviešu valodā no  Inetas Ziemeles intervijas ar Slovēnijas laikrakstā “Dnevnik” (04.01.2020.).

Foto no vizītes.