Sanita Osipova Berlīnes mūra krišanas 30. gadadienai veltītā konferencē runā par brīvības izpratni sabiedrībā

08.11.2019.

No 7. līdz 9. novembrim Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova apmeklē starptautisku samitu “Berlīnes mūrim – 30”, kas veltīts Berlīnes mūra krišanas 30. gadadienai. Samita ietvaros notiek starptautiska konference “Pasaule bez sienām”, kurā Sanita Osipova uzstājās ar priekšlasījumu par brīvības izpratni sabiedrībā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.

Sanita Osipova savā uzrunā dalījās atmiņās par notikumiem 1989. gadā Berlīnē un Rīgā, kā arī par tiem procesiem, kas sekoja pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas, kopīgi ceļot demokrātisku tiesisku valsti, kas respektē cilvēka pamattiesības, tostarp personas brīvību. Viņa uzsvēra, ka tolaik brīvība visupirms nozīmēja izlaušanos no verdzības un cīņu par tiesībām uz pašnoteikšanos kā brīvai valstij un kā brīvai personai.

Sanita Osipova skaidroja, ka Latvija 30 gadu laikā ir darījusi visu, lai izveidotu demokrātisku tiesisku valsti, tomēr brīvības izpratne joprojām bieži tiek pārprasta. Valsts brīvība, ko esam ieguvuši, diemžēl pašsaprotami nenoveda pie personas brīvības izpratnes sabiedrībā un tātad arī valstī, ko veido šī sabiedrība. Liela daļa sabiedrības locekļu tā arī nav radusi izpratni par brīvību kā pašnoteikšanos, atbildības uzņemšanos par savu dzīvi, toleranci pret citu cilvēku brīvību pašnoteikties citādā veidā, nekā mēs to gribētu. Valsts nevar labāk par pašu personu zināt, ko tai vajag, pretējā gadījumā zūd demokrātijas jēga.

Kā spilgtu piemēru atšķirīgajai izpratnei par pilsoņa brīvību posttotalitārā sabiedrībā un vecajā demokrātijā viņa minēja Satversmes tiesā izskatīto lietu par valsts karoga novietošanas pienākumu, kurā persona sūdzējās, ka tai ir paredzēts administratīvais sods, ja tā noteiktā datumā nepaceļ valsts karogu sēru noformējumā (lieta Nr. 2015-01-01). Satversmes tiesā ienākošās konstitucionālās sūdzības parāda, ko cilvēki sagaida no pamattiesībām un valsts. Visupirms tā ir taisnīga tiesa, tad  materiālie labumi: pabalsti, pensijas, īpašums.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova.

Runas noslēgumā Sanita Osipova uzsvēra: ja mēs gribam baudīt Berlīnes mūra krišanas augļus, dzīvojot tiesiskās un demokrātiskās valstīs, mums visiem kopā ir jākopj cieņa pret cilvēku kā saprātīgu un atbildīgu indivīdu, kuram ir tiesības uz pašnoteikšanos.

Starptautiskā konference “Pasaule bez sienām” ir viens no trim samita pasākumiem, kas koncentrējas uz starptautisko attiecību un ekonomikas, drošības un miera veidošanas, cilvēktiesību, mākslas un kultūras jomām. Samitā piedalās valdības un diplomātiskās amatpersonas, tiesību zinātnieki, akadēmiķi, privātā un publiskā sektora pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Samita programma angļu valodā pieejama šeit.

Sanitas Osipovas priekšlasījums pieejams šeit.