Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs piedalās starptautiskā seminārā par tiesu iestāžu pieejamību personām ar invaliditāti

07.06.2019.

No 5. līdz 7. jūnijam Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs apmeklē starptautisku semināru par tiesu iestāžu pieejamību personām ar invaliditāti, kas norisinās Trīrē, Vācijā. Seminārā tiek aktualizēta diskusija, kā personām ar invaliditāti nodrošināt tiesu iestāžu pieejamību, ievērojot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) normatīvo aktu prasības kopsakarā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Konvenciju “Par personu ar invaliditāti tiesībām” (UNCRPD).

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs kopā ar starptautiskā semināra dalībniekiem.

Semināra mērķis ir detalizētāk caurlūkot konkrētus gadījumus, veikt to analīzi un diskusijās izvērtēt, kā efektīvi nodrošināt personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu tieši tiesu pieejamības jomā, novēršot iespējamus vienlīdzības un diskriminācijas riskus, kā arī kliedējot iespējamus juridiskus šķēršļus pilnvērtīgai personu ar invaliditāti tiesību īstenošanai.

Semināru rīko Eiropas tiesību akadēmija (Academy of European law). Seminārs organizēts ES dalībvalstu tiesnešiem, prokuroriem un tiesu darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar jautājumiem, kas skar tiesu pieejamību personām ar invaliditāti.

Semināra programma ir pieejama šeit.