Satversmes tiesas padomnieks apmeklē semināru par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu diskriminācijas aizlieguma jomā

23.09.2019.

19. un 20. septembrī Satversmes tiesas padomnieks Uldis Krastiņš Briselē piedalījās Eiropas tiesību akadēmijas (turpmāk – ERA) organizētajā seminārā par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesisko regulējumu diskriminācijas aizlieguma jomā.

ERA seminārs bija organizēts Eiropas tiesu tiesnešiem, prokuroriem un citiem tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem. Tika sniegti vairāki priekšlasījumi par ES diskriminācijas aizlieguma regulējumu, bija iespēja iesaistīties darba grupās, risināt praktiskus uzdevumus un savstarpēji apspriest izvēlētos risinājumus.

Dalība seminārā ļāva izprast, kā ES dalībvalstu tiesas kopā ar Eiropas Savienības Tiesu ir attīstījušas tiesisko izpratni par diskriminācijas aizliegumu, jo tieši tiesām ir bijusi būtiska loma likt sabiedrībai apzināties diskriminācijas problēmu un šādu rīcību nepieļaut. Tā kā vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma jautājumi bieži tiek skatīti arī Satversmes tiesā, iegūtās zināšanas un pieredzes apmaiņa ar citiem semināra dalībniekiem Satversmes tiesas padomniekam turpmāk noderēs darba pienākumu izpildē.

Par Eiropas tiesību akadēmiju

ERA (Europäische Rechtsakademie) ir bezpeļņas organizācija, kuru atbalsta ES un visas ES dalībvalstis. ERA uzdevums ir sniegt apmācības un nodrošināt platformu, kur tiesību piemērotāji – tiesneši, prokurori, notāri un advokāti, kā arī privātā un valsts sektora juristi var apspriest ES tiesību aktualitātes.