Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis piedalās Ukrainas Konstitucionālās tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē par valsts drošības un cilvēktiesību balansu, kā arī konstitucionālo tiesu lomu šī balansa saglabāšanā

27.06.2019.

No 26. līdz 28. jūnijam Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis piedalīsies Ukrainas Konstitucionālās tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē par valsts drošības un cilvēktiesību balansu, kā arī konstitucionālo tiesu lomu šī balansa saglabāšanā (“Human Rights and National Security: Ensuring the Balance of Human Rights and the Interests of the State. The Role of the Body of Constitutional Jurisdiction”).

Konferencē tiesnesis Jānis Neimanis uzstāsies ar priekšlasījumu “Vispārējās jurisdikcijas tiesas un administratīvās tiesas nozīme, stiprinot personas pamattiesību aizsardzību”, kurā viņš uzsvērs to, ka vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesnešiem ir jābūt iespējai pārbaudīt piemērojamo tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normai, t.sk., konstitūcijai vēršoties Konstitucionālajā tiesā.

Ukrainas Konstitucionālā tiesa šo konferenci organizē sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (Organization for Security and Co-operation in Europe), Ukrainas Nacionālo Jurisprudences zinātnisko akadēmiju (National Academy of Legal Sciences of Ukraine) un Taras Ševčenko Nacionālo Kijevas universitāti (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa priekšlasījums pieejams šeit.