Satversmes tiesa turpina organizēt un piedalīties pasākumos Latvijas simtgades gadā tiesiskas valsts izpratnes un darbības stiprināšanā

11.07.2018.

Kopš šā gada sākuma Satversmes tiesas mājaslapā ir publicēts Satversmes tiesas pasākumu plāns Latvijas simtgades gadā, kura ietvaros gada garumā notiek gan Satversmes tiesas organizētie pasākumi, gan sadarbībā ar citām institūcijām organizētās aktivitātes Latvijā, gan pasākumi ārpus Latvijas.

Marta beigās Satversmes tiesas delegācija oficiālā vizītē viesojās Tartu, Igaunijā, kur norisinājās divpusējā tikšanās ar Igaunijas Augstākas tiesas tiesnešiem. Vizītes laikā puses diskutēja par abās valstīs pastāvošajiem atšķirīgajiem konstitucionālās kontroles modeļiem, kā arī dalījās viedokļiem kopīgajā darba sesija par tēmu “Konstitucionālo tiesu loma valsts attīstībā”.

Aprīļa sākumā Satversmes tiesa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēja izglītojošu semināru “Sabiedrība, valsts, tiesības – Satversmes vērtību diskursā”. Uz semināru bija aicināti sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no 30 skolām Latgales reģionā. Semināra mērķis bija sniegt pedagogiem detalizētāku ieskatu vairākās juridiska rakstura tēmās, lai atvieglotu un veicinātu pedagoģisko darbu, kā arī pilnveidot pedagogu izpratni par tiesību jautājumiem mācību saturā.

No 24. līdz 25. maijam Satversmes tiesa organizēja starptautisku konferenci “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā”, kas bija Latvijas simtgadē lielākais starptautiskais juridiskās nozares pasākums Latvijā. Konferenci apmeklēja konstitucionālo jurisdikciju pārstāvji no 25 valstīm, tostarp Itālijas, Francijas, Vācijas un Spānijas. Konferencē piedalījās arī tiesību zinātnieki un eksperti, aicinātie viesi no Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas, kā arī vairākas amatpersonas no Latvijas un Eiropas Padomes institūcijām.

No 19. līdz 20. jūnijam norisinājās III Pasaules latviešu juristu kongress, kura vadmotīvs bija “Tiesiska valsts – drošības garants”. Kongresā aktīvu dalība ņēma arī Satversmes tiesas tiesneši. Kongresa mērķis bija pulcēt Latvijas un latviešu izcelsmes tiesību zinātniekus, tiesnešus, juristus un pētniekus no dažādām pasaules valstīm, lai apspriestu aktuālos tiesību problēmjautājumus drošības kontekstā un kopīgi meklētu to risinājumus, vienlaikus stiprinot sadarbību un savstarpējo pieredzes apmaiņu.

Maijs noslēdzās ar Satversmes tiesas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopīgi organizētu pasākumu cikla starpdisciplināras sarunas par Latviju “KAD KAĶIS UZ SLIEKŠŅA MAZGĀJAS…” pirmo pasākumu. Pasākums iezīmēja jaunu tradīciju, kuras mērķis ir rosināt sarunu dažādu nozaru personību starpā par valsti, sabiedrību un Satversmē nostiprinātajām vērtībām šodien un rīt.  Pirmā saruna tika balstīta Māras Zālītes autobiogrāfiskos romānos “Pieci pirksti” un “Paradīzes putni”. Starpdisciplināras sarunas koncepts izvēlēts, lai parādītu ciešo Latvijas kultūras mantojuma darbu sasaisti ar valsti un tiesībām, kā arī, lai šo jautājumu apspriešanā tuvinātu arvien plašākas un dažādākas sabiedrības grupas.

No 2. līdz 4. jūlijam Satversmes tiesas tiesneši devās oficiālā vizītē uz Vāciju, kur tikās ar Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas un Vācijas Federālās Augstākās tiesas tiesnešiem.

Tikšanās laikā ar Augstākās tiesas tiesnešiem tika apspriesti ar tiesas kompetenci un tiesas darba organizēšanu saistīti jautājumi, savukārt ar konstitucionālās tiesas tiesnešiem divās darba sesijās tika diskutēts par aktuālākajiem tiesību problēmjautājumiem. Šī sadarbība ļauj ne tikai sekot līdzi Vācijas judikatūras un tiesību doktrīnas jaunākajām tendencēm, bet arī paver iespējas iesaistīties Eiropai nozīmīgu tiesību jautājumu kopīgā apspriešanā un risinājumu meklēšanā.

Valsts simtgades ietvaros turpinājās arī Satversmes tiesas 20. gadadienas gadā iedibinātā tradīcija, kuras ietvaros Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki dodas apciemot skolas, sniedzot izglītojošu lekciju par tiesību sistēmu Latvijā, Satversmi, Satversmes tiesu, tiesiskumu un tiesiskas demokrātiskas valsts pamatvērtībām. Pagājušā mācību gada ietvaros apmeklētas deviņas skolas: Balvu Valsts ģimnāzija, Iļģuciema vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola, Rīgas 1. ģimnāzija, Rīgas 3. ģimnāzija, Rīgas 45. vidusskola, Ogres Valsts ģimnāzija, Salaspils 1. vidusskola un Valmieras Viestura vidusskola. Skolu apmeklējumi tiks atsākti līdz ar jaunā mācību gada sākumu septembrī.

Satversmes tiesa ir uzsākusi arī virkni sadarbības projektu tiesu dialoga ietvaros. Notikušas tikšanās ar Rīgas apgabaltiesu un izbraukums uz Zemgales apgabaltiesu, turklāt Satversmes tiesneši piedalās arī diskusijās par tiesnešu ētiku taisnīgas tiesas nodrošināšanā.

Šajā laikā Satversmes tiesa īstenojusi arī ideju par skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa izstādes izveidi un izstādei pavadošā bukleta izstrādi.  Izstādē apskatāmi 53 atlasīti 6. klašu skolēnu zīmējumi par tēmu “Mana Satversme”, tie līdzās desmit godalgotajiem 9. un 12. klašu skolēnu domrakstiem par tēmu “Mana Latvija un Satversme” publicēti arī izstādes pavadošajā bukletā. Šī iniciatīva tapusi, pateicoties pērn septembrī Satversmes tiesas izsludinātajam skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursam par Satversmi. Izstādi plānots izstādīt lielākajās Latvijas reģionu bibliotēkās.

Preses relīze par Satversmes tiesas iesaisti Latvijas simtgades pasākumos gada pirmajos mēnešos pieejama šeit.