Konkurss

 
 

Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu katalogs “Brīvība un atbildība. Satversmes tiesa sarunā ar Latvijas skolēniem” PDF formātā pieejams šeit.

Noslēdzies Satversmes tiesas pērn septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi! 

Satversmes tiesa saka lielu paldies visiem skolēniem par ieguldīto radošo darbu, zīmējot zīmējumus un rakstot domrakstus, kā arī ikvienam pedagogam, kurš ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem, kas ir Satversme un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Konkursā dalību pieteica 100 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” tika iesūtīti 279 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” – 50 domraksti.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlējās veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

2019. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētāji un atzinības rakstu saņēmēji, kā arī konkursa sadarbības partneru izvēlēto specbalvu ieguvēji ir :

Zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta –Āgenskalna sākumskolas skolniece Anabella Maļina, pedagoģe Iveta Cimare.

II vieta –Daugavpils 10.vidusskolas skolniece Veronika Bārtule, pedagoģe Inga Vasiļjeva.

III vieta – Āgenskalna sākumskolas skolniece Elīza Daniela Dzene, pedagoģe Iveta Cimare.

Zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Āgenskalna sākumskolas skolniece Megija Grieta Kārkliņa, pedagoģe Iveta Cimare.

Rožupes pamatskolas skolniece Sintija Gutāne, pedagoģe Līga Bernāne.

Daugavpils 10.vidusskolas skolniece Anastasija Griņeviča, pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Zasas vidusskolas skolnieks Mārcis Gaštols, pedagoģe Inese Kalniškāne.

Uzvaras pamatskolas skolniece Sindija Skujniece, pedagoģe Daiga Sējēja.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolnieks Artūrs Grunte, pedagoģe Dace Kalmane.

Zasas vidusskolas skolniece Marta Grandāne, pedagoģe Inese Kalniškāne.

Daugavpils 9. vidusskolas skolniece Anastasija Kovaļova, pedagoģe Anna Mekša.

Dobeles 1. vidusskolas skolnieks Domeniks Tabors, pedagoģe Gita Paegle.

Jaunsilavas pamatskolas skolniece Samanta Karpova, pedagoģe Līga Slica.

Domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Naujenes pamatskolas skolnieks Mārtiņš Vaikuls, pedagoģe Inga Čalenko.

II vieta – Liepupes pamatskolas skolniece Līga Enija Vikmane, pedagoģe Jautrīte Marina Liepiņa.

III vieta – Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Keita Asone, pedagoģe Ieva Mašale.

Domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Jaunsilavas pamatskolas skolniece Mona Upeniece, pedagoģe Ineta Bivbāne.

Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienības skolnieks Rustams Romaničevs, pedagoģe Marija Grīnberga.

Domrakstu “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Dundagas vidusskolas skolniece Anna Pavlovskas, pedagoģe Līva Irbe.

II vieta – Rīgas Kultūru vidusskolas skolniece Arnita Agrita Umalas, pedagoģe Ingūna Kasparsone.

III vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Elīna Stašāne, pedagoģe Gunita Smiltāne.

Domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Rīgas 33.vidusskolas skolniece Jeļizaveta Smirnova, pedagogs Vitālijs Nosovs.

Rīgas 33.vidusskolas skolniece Anastasija Solovjova, pedagogs Vitālijs Nosovs.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” simpātiju balvu saņem Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Veronika Bārtule, pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu saņem Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Beāte Eidiņa, pedagoģe Inga Lankupa.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvas saņem 9. klašu grupā: Jaunsilavas pamatskolas skolniece Mona Upeniece, pedagoģe Ineta Bivbāne. Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Elizabete Līcīte, pedagoģe Ieva Mašale. Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Keita Asone, pedagoģe Ieva Mašale.

12. klašu grupā: Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolniece Natālija Kuzmina, pedagoģe Margarita Borodina-Ignatoviča. Talsu 2. vidusskolas skolniece Beāte Goba, pedagoģe Zane Bodniece. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Kristaps Muška, pedagoģe Gunita Smiltāne. 33. vidusskolas skolniece Jeļizaveta Smirnova, pedagogs Vitālijs Nosovs. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Anna Grimailova, pedagoģe Gunita Smiltāne. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Uva Luīze Cimermane, pedagoģe Gunita Smiltāne. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Vendija Ivane, pedagoģe Gunita Smiltāne.

Zīmējumu konkursā: Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas skolniece Sofija Damberga, pedagoģe Lāsma Pujāte-Stūre. Naujenes pamatskolas skolniece Anželika Siņkeviča, pedagoģe Sandra Kokina. Naukšēnu novada vidusskolas skolniece Auce Liepiņa, pedagoģe Jana Diča.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvu ieguvēju darbi būs apskatāmi žurnāla 11. februāra numurā. Žurnāla “Jurista Vārds” pārstāvji ar specbalvu saņēmējiem sazināsies personiski.


Atbilstoši nolikumam konkursa norise tiek organizēta šādi:

Darbība Termiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://goo.gl/forms/RnKU79KHkQdutDnN2
18. oktobris
Darbu iesniegšana 6. decembris
Darbu vērtēšana no 9. decembra līdz 13. janvārim
Rezultātu paziņošana 17. janvāris
Apbalvošanas ceremonija 17. februāris

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;
2) Vērtēšanas kritēriji;
3) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi;
4) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;
5) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 95”:

6) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2018:

Noderīgi resursi:

 • Ījabs I. Politikas teorija: pirmie soļi. Rīga: Lasītava, 2017.
 • Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2010.
 • Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.
 • Vildbergs. H.J., Meseršmits К., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.

Kontaktpersona saistībā ar konkursa norisi ir Satversmes tiesas sekretāre konsultante Kristiāna Plāte, tālruņa numurs: +371 26373298, e-pasts: Kristiana.Plate@satv.tiesa.gov.lv.

Foto: D.Plepa.

Foto: Dita Plepa.Informācija par 2018. gadā izsludināto konkursu

Ceļojošās izstādes “Satversme skolēnu acīm” darbu katalogs ir pieejams šeit.

2018. gada 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Satversmes tiesa konkursu izsludināja jau otro reizi.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē”vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijas Republikai un uzticību Latvijas Republikas Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa starpniecību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvienoti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Zīmējumu konkursā “Manas pamattiesības Satversmē” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Kapsēdes pamatskolas skolniece Kristīne Gruškevica. Pedagoģe: Iveta Skubiņa.

II vieta – Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas skolniece Nellija Orešina. Pedagoģe: Irina Turovska.

III vieta – Uzvaras pamatskolas skolniece Marta Gavrilka. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Zīmējumu konkursā “Mana pamattiesības Satversmē” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Āgenskalna sākumskolas skolniece Viktorija Beļska. Pedagoģe: Iveta Cimare.

Āgenskalna sākumskolas skolniece Elizabete Livkiša. Pedagoģe: Iveta Cimare.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolniece Līva Lavrenova. Pedagoģe: Ināra Plakane.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Evelīna Burmistrova. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Privātskolas “INNOVA” skolniece Sofija Majeva. Pedagoģe: Anastasija Fostiropulo.

Salaspils 1. vidusskolas skolniece Elvita Ozola. Pedagoģe: Daina Tauriņa.

Viesītes vidusskolas skolniece Madara Ribakova. Pedagoģe: Sarmīte Ratiņa.

Uzvaras pamatskolas skolniece Inga Sergejeva. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Jēkabpils 2.vidusskolas skolnieks Iļja Girļans. Pedagoģe: Anna Koroļkova.

Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas skolniece Anastasija Perevalova. Pedagoģe: Irina Turovska.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Madonas pilsētas vidusskolas skolniece Sabīne Siņicina. Pedagoģe: Sandra Šimkēviča;

II vieta – Madonas pilsētas vidusskolas skolnieks Edvards Rudzītis. Pedagoģe: Sandra Šimkēviča;

III vieta – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Druvis Strods. Pedagoģe Biruta Brente.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Talsu 2.vidusskolas skolniece Laura Rudzīte. Pedagoģe: Zane Bodniece;

Drustu pamatskolas skolnieks Dāvis Druvis Kugrēns. Pedagoģe: Marija Grīnberga;

Jaunsilavas pamatskolas skolnieks Dāvis Skreivers. Pedagoģe: Anastasija Kaktiniece.

Domrakstu “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Reinis Tīrumnieks. Pedagoģe: Gunita Smiltāne;

II vieta – Vircavas vidusskolas skolniece Krista Ļūmane. Pedagogs: Jānis Brente;

III vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Terēze Peipiņa. Pedagoģe: Gunita Smiltāne.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Diāna Žilinska. Pedagoģe: Gunita Smiltāne;

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Ance Mālkalna. Pedagoģe: Gunita Smiltāne;

Daugavpils 9.vidusskolas skolnieks Julians Daškevičs. Pedagoģe: Indra Vaikule.

Satversmes tiesa, augsti novērtējot iesūtīto darbu radošo un saturisko vērtību, uzrunāja pārstāvjus no Latvijas Mākslas akadēmijas, izdevniecības “Dienas Žurnāli”, jauniešu žurnāla “Ilustrētā Junioriem” un žurnāla “Jurista Vārds”, aicināja novērtēt iesūtītos darbus un pasniegt specbalvas.

Šogad savu specbalvu pasniegs arī pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste.

Specbalvu saņem Katvaru internātpamatskolas skolnieks Rinalds Audzēvičs. Pedagoģe: Baiba Skujiņa.

Specbalvu saņem Daugavpils 9.vidusskolas skolniece Svetlana Kirillova. Pedagoģe: Anna Mekša.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” simpātiju balvu saņem Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Evelīna Burmistrova. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu saņem Liepājas Centra sākumskolas skolniece Helēna Migla. Pedagoģes: Agnese Kundziņa un Kristīne Bārdule.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvas saņem:

9.klašu grupā:

Madonas pilsētas vidusskolas skolnieks Edvards Rudzītis. Pedagoģe: Sandra Šimkēviča.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Druvis Strods. Pedagoģe Biruta Brente.

12. klašu grupā:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Reinis Tīrumnieks. Pedagoģe: Gunita Smiltāne.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Līva Elizabete Lāce. Pedagoģe: Gunita Smiltāne.

Zīmējumu konkursā:

Ventspils Centra sākumsskolas skolniece Emīlija Baļķīte. Pedagoģe: Monika Kalniņa.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Evelīna Burmistrova. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Krāslavas pamatskolas skolniece Kristiāna Stepiņa. Pedagoģe: Olita Truskovska.

Konkursa uzvarētāji, atzinības raksta, kā arī specbalvas saņēmēji un viņu pedagogi 2019. gada 15. februārī bija aicināti uz apbalvošanas ceremoniju Satversmes tiesā.

Liels paldies visiem skolēniem, kas iesūtīja savus darbus vērtēšanai, un īpaši liels paldies pedagogiem, kas sniedza atbalstu saviem skolēniem un veltīja laiku Satversmes un pamattiesību skaidrošanai!


Atbilstoši nolikumam konkursa norise tika organizēta šādi:

Darbība Termiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://goo.gl/forms/RnKU79KHkQdutDnN2
15. oktobris
Darbu iesniegšana 11. decembris
Darbu vērtēšana no 12. decembra līdz 11. janvārim
Rezultātu paziņošana 15. janvāris
Apbalvošanas ceremonija 15. februāris

Konkursa nolikums pieejams šeit.
Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;

2) Vērtēšanas kritēriji;

3) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi;

4) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;

5) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2018 (103)) publicēta Satversmes tiesas veidotā krustvārdu mīkla par Satversmi;

6) Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales publikācija “Satversmes tiesa divdesmit gados: no idejas līdz šodienai” žurnālā “Jurista Vārds” (Nr.49 (952), 06.12.2016.);

7) Satversmes tiesas tiesnešu īsās atbildes “Kas ir Satversme?” žurnālā “Jurista Vārds” (Nr.49 (952), 06.12.2016.);

8) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 95”:

9) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2018. gada 19. maijā publicētais animētais video “Ceļā uz brīvību: kā latvieši nodibināja savu valsti””:

Kontaktpersona saistībā ar konkursa norisi ir Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda, tālruņa numurs: +371 26200580, epasts: Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv.

Foto: D.Plepa.

Foto: Dita PlepaInformācija par 2017. gadā izsludināto konkursu

Foto no skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa svinīgā noslēguma pasākuma Satversmes tiesā, kas norisinājās 2018. gada 15. februārī un kas tika rīkots par godu Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai gadadienai, ir pieejami šeit.

Satversmes tiesa izveidojusi skolēnu iesūtīto zīmējumu izstādi un radīts arī izstādes buklets, kurā publicēti desmit skolēnu domraksti un 53 atlasīti zīmējumi par tēmu. Izstādi plānots izstādīt lielākajās Latvijas reģionu bibliotēkās, savukārt bukleti tiks izsūtīti visām skolām, kas piedalījās konkursā, kā arī tiks dāvināti tām bibliotēkām, kurās izstāde tiks izlikta apskatei.

Buklets PDF formātā apskatāms šeit.


2017. gada 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludināja skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tika organizēts par godu Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai.

Satversmes tiesa aicināja pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Mana Satversme” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” aicināja pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Konkurss izsludināts, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstinātu skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrotu tās lomu demokrātiskā sabiedrībā un veicinātu skolēnu radošās pašizpausmes.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvienoti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Zīmējumu konkursā “Mana Satversme” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

 • I vieta – Līvānu 2. vidusskolas skolniece Anastasija Ivanova. Pedagoģe Inese Upīte;

 • II vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolniece Megija Grakoļska. Pedagoģe Līga Slica;

 • III vieta – Bauskas sākumskolas skolniece Keita Kondore. Pedagoģe Aiva Linkeviča.

Zīmējumu konkursā “Mana Satversme” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

 • Līvānu 2. vidusskolas skolnieks Vadims Veigurs. Pedagoģe Inese Upīte;

 • Talsu 2. vidusskolas skolniece Romēna Birzleja. Pedagoģe Ilvita Krūze;

 • Talsu 2. vidusskolas skolniece Sofija Jansone. Pedagoģe Ilvita Krūze;

 • Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas skolnieces Svetlana Savkova. Pedagoģe Larisa Jokša;

 • Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas skolnieces Valērija Mihejeva. Pedagoģe Larisa Jokša;

 • Daugavpils 9. vidusskolas skolniece Viktorija Krasta. Pedagoģe Anna Mekša;

 • Jaunsilavas pamatskolas skolniece Eva Vucenlazdāne. Pedagoģe Līga Slica;

 • Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Janīna Šumeiko. Pedagoģe Daiga Sējēja;

 • Bauskas sākumskolas skolniece Selīna Balakāne. Pedagoģe Aiva Linkeviča;

 • Šķibes pamatskolas skolniece Jūlija Semjonova. Pedagoģe Dace Jakušonoka.

Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Satversmes tiesa, augsti novērtējot iesūtīto darbu radošo un saturisko vērtību, uzrunāja pārstāvjus no Latvijas Mākslas akadēmijas, izdevniecības “Dienas Žurnāli” un žurnāla “Jurista Vārds”, aicināja novērtēt iesūtītos darbus un pasniegt specbalvas.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu saņem zīmējumu konkursa dalībniece – Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Ieva Anete Petrēvica. Pedagoģe Inga Lankupa.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvu saņem šādi domraksta konkursa dalībnieki: Jaunsilavas pamatskolas skolniece Gabriela Usāne. Pedagoģe Anastasija Kaktiniece; Drustu pamatskolas skolnieks Kaspars Krēvics. Pedagoģe Marija Grīnberga; Salaspils 1. vidusskolas skolniece Laura Enija Meirāne. Pedagoģe Daina Tauriņa; Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolniece Laura Marta Buldure. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Izdevniecība “Dienas žurnāli” specbalvas pasniegs visiem konkursa godalgoto vietu ieguvējiem.

Konkursa uzvarētāji, atzinības raksta, kā arī specbalvas saņēmēji un viņu pedagogi tiks apbalvoti 2018. gada 15. februārī Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai veltītajā pasākumā Satversmes tiesā.

PALDIES VISIEM SKOLĒNIEM PAR IESŪTĪTAJIEM DARBIEM UN PEDAGOGIEM PAR SNIEGTO ATBALSTU TO TAPŠANĀ! :)


Konkursa nolikums pieejams šeit.

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

Kontaktpersona saistībā ar konkursa norisi ir Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda, tālruņa numurs: +371 26200580, epasts: Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv.

Foto: D.Plepa.

Foto: D.Plepa.