Konkurss

 
   
 

Noslēdzies septītais skolēnu radošo darbu konkurss “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”. Konkursa ietvaros no 6. klašu skolēniem saņemti 172 zīmējumi, no 9. klašu skolēniem saņemti 29 videodarbi, savukārt no 12. klašu skolēniem saņemti 72 domraksti. Konkursā pārstāvētas 66 skolas no visiem Latvijas reģioniem.

Satversmes tiesa izsaka pateicību skolēniem par aktīvo iesaisti un radošumu, kā arī pedagogiem, kuri veltīja savu laiku un zināšanas, lai motivētu jauniešus un skaidrotu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts un Satversmes pamatvērtības.

Satversmes tiesas konkursu arī šogad atbalstīja ilggadējie sadarbības partneri – Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Latvijas Mākslas akadēmija, žurnāls “Jurista Vārds”, žurnāls “Domuzīme”, kā arī pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste, kuri nominēja arī savus laureātus.

Satversmes tiesas zīmējumu konkursa  6. klasēm laureāti:

1. vieta – Sesavas pamatskolas skolniece Gita Gultniece, pedagoģe Dace Lazdiņa.

2. vieta – Vaboles pamatskolas skolniece Sofija Sokolova, pedagoģe Viktorija Petkune.

3. vieta – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolnieks Gustavs Ielejs, pedagoģe Silvija Strautmane.

Zīmējumu konkursā atzinības ieguvuši:

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas skolniece Maija Vagabova, pedagoģe Iveta Brokāne.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolnieks Edijs Bošs, pedagoģe Daiga Sējēja.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Laine Sabājeva, pedagoģe Daiga Sējēja.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolnieks Reinis Beitelis, pedagoģe Daiga Sējēja.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Rūta Jansone, pedagoģe Daiga Sējēja.

Brīvās Māras Skolas skolniece Hanna Sūniņa, pedagogs Jānis Vaironis.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolniece Jana Orlovska, pedagoģe Jūlija Driče.

Dzērves pamatskolas skolniece Sabīne Pētersone, pedagoģe Kristīne Elerte.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolniece Elizabete Babrova, pedagoģe Inta Deksne.

Uzvaras pamatskolas skolniece Luīze Janušauska, pedagoģe Daiga Sējēja.

Satversmes tiesas videodarbu konkursa 9. klasēm laureāti:

1. vieta – Jelgavas 4. vidusskolas skolnieces Ance Rozemberga-Kokina, Sofija Stankus, Emīlija Katrīne-Kāta, pedagoģe Kristīne Romanovska.

2. vieta – Jelgavas 4. vidusskolas skolnieces Kristīne Anna Krūskopa, Ieva Lauva, Beāte Šatrovska, pedagoģe Kristīne Romanovska.

3. vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolnieces Anna Roga un Alīna Vasiļjeva, pedagoģe Ineta Bivbāne.

Videodarbu konkursā atzinības ieguvuši:

Dundagas vidusskolas skolniece Elizabete Dēvita, pedagoģe Līva Irbe.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolniece Amanda Tomiņa, pedagoģe Laura Umbraško.

Satversmes tiesas domrakstu konkursa 12. klasēm laureāti:

1. vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Kate Birzgale, pedagoģe Gunita Smiltāne.

2. vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija Katrīna Šrama, pedagoģe Gunita Smiltāne.

3. vieta – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolniece Karlīna Galdiņa, pedagogs Jānis Ķusis.

Domrakstu konkursā atzinības ieguvuši:

Jelgavas 5. vidusskolas skolniece Sofija Lurina, pedagoģe Ilze Skudra.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolnieks Dāgs Osvalds Šmits, pedagoģe Ieva Ērgle.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolniece Alise Vatagina, pedagoģe Ieva Ērgle.

Svinīgajā ceremonijā tika godināti arī Satversmes tiesas konkursa sadarbības partneru laureāti.

Eiropas Savienības Tiesas tiesneses, bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles laureāti:

Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas skolniece Amanda Nikola Cēsiniece, pedagoģe Ida Zelča.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Kārlis Ošs, pedagoģe Gunita Smiltāne.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolnieks Kristofers Legzdiņš, pedagoģe Ieva Ērgle.

Latvijas Mākslas akadēmijas laureāti:

Jaunsilavas pamatskolas skolnieces Anna Roga un Alīna Vasiļjeva, pedagoģe Ineta Bivbāne.

Jelgavas 4. vidusskolas skolnieces Ance Rozemberga-Kokina, Sofina Stankus, Emīlija Katrīne-Kāta, pedagoģe Kristīne Romanovska.

Privātās vidusskolas “Innova” skolniece Jelizaveta Šišova, pedagoģe Anastasija Fostiropulo.

Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitas Kristīnas Čakstes laureāti:

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolnieks Kristofers Legzdiņš, pedagoģe Ieva Ērgle.

Sesavas pamatskolas skolniece Gita Gultniece. Pedagoģe Dace Lazdiņa.

Žurnāla “Jurista Vārds” laureāti:

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolniece Karlīna Galdiņa, pedagogs Jānis Ķusis.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni Agnese Čuda, Kārlis Ošs un Katrīna Šrama, pedagoģe Gunita Smiltāne.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolniece Amanda Kempele, pedagogs Jānis Arājs.

Žurnāla “Domuzīme” laureāti:

Ernesta Glika Alūksnes ģimnāzija.

Jelgavas 5. vidusskola.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija.

Liepājas Raiņa vidusskola.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija.

Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija.

Lai saglabātu intrigu un sarūpētu skolēniem patīkamu emociju pilnu pārsteiguma brīdi, šogad konkursa uzvarētāji, sadarbības partneru izvirzītie laureāti, kā arī atzinību ieguvēji tika nosaukti konkursa apbalvošanas ceremonijā 16. februārī Satversmes tiesā. Ielūgumi tiks nosūtīti laureātiem un pedagogiem individuāli.

Satversmes tiesas septītā skolēnu radošo darbu konkursa laureāti pārstāv Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolu, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu, Bauskas pilsētas pamatskolu, Brīvās Māras skolu, Daugavpils Zinātņu vidusskolu, Druvas vidusskolu, Dzērves pamatskolu, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, Jaunsilavas pamatskolu, Jelgavas 4. vidusskolu, Jelgavas 5. vidusskolu, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju, Jelgavas Valsts ģimnāziju, Jēkabpils Valsts ģimnāziju, Liepājas Raiņa vidusskolu, Privāto vidusskolu “Innova”, Rīgas Valsts 2. ģimnāziju, Rīgas Valsts Klasisko ģimnāziju, Rīgas Valsts vācu ģimnāziju, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, Sesavas pamatskolu, Uzvaras pamatskolu un Vaboles pamatskolu.


Satversmes tiesa 2023. gadā izsludina skolēnu zīmējumu, video un domrakstu konkursu par ikviena cilvēka cieņu digitālajā vidē

Konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šo konkursu Satversmes tiesa rosina skolēnu interesi par Satversmi, kā arī pilnveido viņu zināšanas par Latvijas valsts pamatvērtībām.

Šā gada konkursu caurvij ideja par ikviena cilvēka cieņu digitālajā vidē. Satversmes ievadā noteikts, ka “Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību”. Tādējādi cilvēka cieņa kā konstitucionāla vērtība veido mūsu valsts pamatus, kā arī raksturo cilvēku kā augstāko demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību. Cieņa ir jāaizsargā gan attiecībās starp valsti un cilvēku, gan cilvēku savstarpējās attiecībās.

Savukārt digitālā vide ir neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa, un tieši jaunieši tajā uzturas visvairāk. Digitālā vide citstarp ļauj piekļūt informācijai, paust savu viedokli un mijiedarboties ar citiem, tādējādi ikvienam dodot iespēju īstenot savu brīvību un pašnoteikšanos. Diemžēl digitālās vides pavērtās iespējas nereti tiek izmantotas negodprātīgi, aizskarot citu cilvēku cieņu. Tādēļ ir ļoti būtiski sarunāties ar jauniešiem, izglītot viņus un stiprināt viņu izpratni par Satversmē ietverto vērtību aizsardzības nozīmi – citstarp arī digitālajā vidē.

6. klašu skolēnus aicinām iesūtīt zīmējumus par tēmu “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”.

9.  klašu skolēnus aicinām iesūtīt video par tēmu “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”.

12. klašu skolēnus aicinām iesūtīt domrakstus par tēmu “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”.

Konkursa nolikums un vērtēšanas kritēriji.

Atbilstoši nolikumam konkursa norise tiek organizēta šādi:

DarbībaTermiņš
Satversmes tiesas vebinārs konkursa dalībniekiem par konkursa tematu2023. gada 19. oktobris
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://forms.gle/dZzEWUz9nfVscmgG9
2023. gada 27. oktobris
Darbu iesniegšana2023. gada 8. decembris
Darbu vērtēšanaNo 2023. gada 11. decembra līdz 2024. gada 31. janvārim
Rezultātu paziņošana2024. gada 1. februārī
Apbalvošanas ceremonija2024. gada 16. februārī

Noderīgi materiāli:

1) Latvijas Republikas Satversme;
2) Pleps J., Plepa D. “Latvijas Republikas Satversme”. Nacionālā enciklopēdija.
3) Spale A., Podzorova E. “Satversmes tiesa”. Nacionālā enciklopēdija.
4) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi
;
5) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;
6) Ījabs I. Politikas teorija: pirmie soļi. Rīga: Lasītava, 2017;
7) Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2010;
8) Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019;
9) Vildbergs. H.J., Meseršmits К., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004;
10) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 100”:

11) “Satversmei 100” mājaslapa.
12) Atver Satversmi. Latvijas Republikas konstitūcijas lasījumi un komentāri.

Informācija par Satversmes tiesas zīmējumu un domrakstu konkursiem:

1) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Satversmi 2017.

2) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2018.

3) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2019.  

4) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2020.

5) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2022.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus un radošos darbus!