Konkurss

 
 

Satversmes tiesa izsludina ceturto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi

Aicinām 6., 9. un 12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā!

6. klašu skolēnus aicinām iesūtīt zīmējumus par tēmu “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”.

9. klašu skolēnus aicinām iesūtīt domrakstus par tēmu “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?”

12. klašu skolēnus aicinām iesūtīt domrakstus par tēmu “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?”

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt jaunās paaudzes interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. 

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Atbilstoši nolikumam konkursa norise tiek organizēta šādi:

DarbībaTermiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://forms.gle/qHMjXuzkvsYbrj6E7
26. oktobris
Darbu iesniegšana11. decembris
Darbu vērtēšanano 11. decembra līdz 15. janvārim
Rezultātu paziņošana18. janvāris
Apbalvošanas ceremonija15. februāris

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;
2) Vērtēšanas kritēriji;
3) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi
;
4) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;
5) Satversmes tiesas atziņas ar tiesībām uz vienlīdzību;
6) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 95”:

7) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Satversmi 2017.

8) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2018.

9) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2019.

Noderīgi resursi:

Ījabs I. Politikas teorija: pirmie soļi. Rīga: Lasītava, 2017.
Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2010.
Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.
Vildbergs. H.J., Meseršmits К., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus un radošos darbus!