Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu, video un domrakstu konkursu par ikviena cilvēka cieņu digitālajā vidē

03.10.2023.

Šodien, 3. oktobrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu, video un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi un aicina ikvienu skolēnu dalīties ar savām radošajām idejām par cieņu digitālajā vidē.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus zīmējumu konkursam, 9. klašu skolēnus – video konkursam, 12. klašu skolēnus – domrakstu konkursam. Šā gada skolēnu konkursa temats – Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē.

Konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šo konkursu Satversmes tiesa rosina skolēnu interesi par Satversmi, kā arī pilnveido viņu zināšanas par Latvijas valsts pamatvērtībām.

Šā gada konkursu caurvij ideja par ikviena cilvēka cieņu digitālajā vidē. Satversmes ievadā noteikts, ka “Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību”. Tādējādi cilvēka cieņa kā konstitucionāla vērtība veido mūsu valsts pamatus, kā arī raksturo cilvēku kā augstāko demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību. Cieņa ir jāaizsargā gan attiecībās starp valsti un cilvēku, gan cilvēku savstarpējās attiecībās.

Savukārt digitālā vide ir neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa, un tieši jaunieši tajā uzturas visvairāk. Digitālā vide citstarp ļauj piekļūt informācijai, paust savu viedokli un mijiedarboties ar citiem, tādējādi ikvienam dodot iespēju īstenot savu brīvību un pašnoteikšanos. Diemžēl digitālās vides pavērtās iespējas nereti tiek izmantotas negodprātīgi, aizskarot citu cilvēku cieņu. Tādēļ ir ļoti būtiski sarunāties ar jauniešiem, izglītot viņus un stiprināt viņu izpratni par Satversmē ietverto vērtību aizsardzības nozīmi – citstarp arī digitālajā vidē.

Konkursam jāpiesakās līdz šā gada 27. oktobrim (ieskaitot), aizpildot anketu: https://forms.gle/aZASLfwVNnnksjrz6

Darbu iesniegšanas termiņš – 8. decembris. Darbu vērtēšanā piedalīsies Satversmes tiesas tiesneši. Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu ieguvēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju 2024. gada 16. februārī.

Konkursa nolikumam pievienots vērtēšanas kritēriju apraksts, kā arī vairāki informatīvi izglītojoši materiāli, kas Satversmes izziņas procesā noderēs gan skolēniem, gan pedagogiem, gan ikvienam interesentam.

Konkursa nolikums un papildu informācija par konkursa norisi pieejama Satversmes tiesas tīmekļvietnē: https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/